Sist oppdatert: 09.09.2012 21:31

Markedskomiteens innstilling

OLAV KRISTIAN HUSEBY (H)
 

Sør-Aurdal kommune er et fint sted å bo, men vi har plass til flere innbyggere.

 

Kommunestyret ønsker derfor å fortelle flest mulig om kommunens fordeler innen områder som bosted, arbeidsmuligheter og fritid. De nedsatte derfor i februar en markedskomité. Markedskomiteen ble foreslått av Sør-Aurdal Høyre, som også har ledet arbeidet.

 

Kartlegging av dagens tilstand har pågått i vårmånedene, og komiteen har skaffet seg informasjon gjennom kontakt med eksempelvis arbeidsgivere, næringslivet, Valdres Natur- og kulturpark og NAV.
 

Emnene de først har tatt for seg, er arbeidsliv, næringsliv, informasjon som sendes nye innbyggere, foreningsliv og dagens markedsføring av kommunen.

 

Kommunens økonomiske situasjon innbyr ikke til stort pengeforbruk, og komiteen vil derfor på torsdagens kommunestyremøte legge frem forslag som ikke krever store utlegg, men noe arbeid for kommunens ansatte og eventuelt videre arbeid fra komiteens side. De vil derfor skape et samarbeid med andre som kan bidra med gode ressurser, som eksempelvis Valdres Natur- og kulturpark og NAV.  
 

Formålet er, gjennom en bedre markedsføring av kommunens gode tilbud, å skaffe flere innbyggere til kommunen, samt hindre fraflytting. Det er spesielt vanskelig for nye innbyggere å sette seg inn i arbeidsmarkedet og skaffe seg en attraktiv bolig eller tomt i vårt distrikt.
 

Markedskomiteen mener at deres forslag kan gjøre situasjonen betraktelig bedre, og at flere vil finne veien til det gode liv i Sør-Aurdal.

 

  • Les kommunestyresaken her.