Sist oppdatert: 18.09.2012 06:14

Forsvarlig inneklima i skoler og barnehager?

ARNE HEIMESTØL
  Flere norske skolebarn enn noen gang sliter med helsa på grunn av elendig inneklima og et system som undergraver deres rettssikkerhet, skriver barneombud Anne Lindboe i en kronikk.

Nylig hadde NRK Brennpunkt en dokumentar om inneklima i norske skoler. Den avslørte at kommunene selv har godkjent 63 % av sine skoler, 14 % er midlertidig godkjent og 23 % mangler godkjenning. Det er kommunene som har ansvaret for barnas arbeidsmiljø.

I sin kronikk peker barneombud Lindboe på et paradoks: "Problemet er at fylkesmennene i dag ikke har makt til å gjøre noe dersom kommunene ignorerer elevenes rett til et godt skolemiljø. Slik er det ikke for voksne."

Her er NRK Brennpunkt sine opplysninger om skoler i Sør-Aurdal:

  • Begnadalen skole. Arbeidstilsynet har ikke inspisert skolen. Kommunen godkjente den sist 31.12.1998. Skolebarna har gitt toalettene karakteren 3,5 av 5. Når det gjelder renhold, er tallet 4,1.

  • Bagn skule: Ikke inspisert av Arbeidstilsynet. Sist godkjent 31.12.1998. Skolebarna har gitt toalettene karakteren 1,9 av 5. Renhold får tallet 2,6.

De to andre skolene er ikke med i oversikten NRK har lagt ut.

Vi har spurt administrasjonen i Sør-Aurdal kommune om hvordan det står til hos oss. Lene Grimsrud er tjenesteleder på avdeling drift og vedlikehold, og hun har gitt dette svaret:

Det er stadig større fokus på innemiljøet, ikke minst gjelder det skoler. Det er ikke foretatt inneklimamålinger ved alle skoler, det er planlagt ved Bagn skole i år og vil også foretas ved flere andre skoler etter hvert. I forbindelse med medarbeider-undersøkelsen er det gitt signaler om at inneklimaet ikke er godt nok ved to av skolene.

Medarbeiderundersøkelsen 2011 (Skala 1-6)
Er du fornøyd med inneklimaet på arbeidsplassen din? Snittet for kommunen var 3,7
Begnadalen skole: 4,4
SAUS: 4,1

HBU: 2,8. På møtet med de ansatte kom det fram at det her var snakk om gamle panelovner som ikke fungerte og friskluftsanlegg som slås av for tidlig.

Bagn skule: 2,8. På møtet med de ansatte ble det stilt spørsmålstegn ved luftkvaliteten. Det ble derfor bestilt en måling av denne.

I forbindelse med prosjektet med EPC (energispareprosjektet) har det også vært noe fokus på innemiljø ved deres gjennomgang av alle skoler i kommunen. Dette har resultert i at noen ventilasjonsanlegg skal utbedres, og i Hedalen og Bagn skole skal det installeres nytt ventilasjonsanlegg. Fordi Hedalen barnehage ikke er godkjent på grunn av manglende ventilasjon, har vi fått framskyndet dette slik at oppstart blir denne høsten. Detaljer i framdriften er ennå ikke avklart, men det planlegges i de nærmeste ukene.

Ordføreren kommenterer
 Prinsippene som ligger til grunn for internkontroll, er ikke noe nytt. Den enkelte virksomhet har alltid måttet innrette seg slik at den etterlever regelverket, sier ordfører Helland som viser til at slik kontroll pålegger den ansvarlige for en virksomhet en selvstendig plikt til å påse og dokumentere at man etterlever regleverket på en systematisk måte, og at virksomheten virkelig gjør det man sier man skal gjøre i henhold til lover og forskrifter.

– Jeg ser det som naturlig nå etter at vi gjør innvesteringer på EPC, ventilasjonsanlegg og ikke minst rapportene som er laget på C-blokka på SAUS, at vi da tar en ny internkontroll for å se om det er ytterligere avvik, og om fuktskadene har utviklet seg til ytterligere fare for helseskader gjennom sopp og lignende, sier Helland.

Fra ord til handling
Kommunen stiller nå med Lene Grimsrud på prosjektsamlingen "Fra ord til handling". Dette er et pilotprosjekt for et taktskifte innen energieffektivisering i kommunene i Hedemark og Oppland. – Vi har forventninger til at EPC vil gi gevinst både med bedre innklima og bedre økonomi, uttaler ordføreren.

Vil hjelpe kommunene med inneklima
Norges Astma- og allergiforbund og KLP skadeforsikring har gjennomført prosjekter og utviklet verktøy for hvordan man systematisk kan bedre innklima for både barn og ansatte i kommunale bygg. Nå inviterer KLP til en fagdag 17. september der Arbeidstilsynet forteller om sine planer rundt inneklima i årene som kommer.