Sist oppdatert: 16.09.2012 07:07

Else Sørlie 100 år

ARNE HEIMESTØL
  – Jeg har fått føtter å gå på; jeg er faktisk født med dem! Det var svaret Else Sørlie for noe år siden ga da hun fikk tilbud om skyss hjem fra et møte. De som har bodd i Hedalen ei stund, vil huske en usedvanlig sprek pensjonist. Else gikk og gikk!

Torsdag fylte hun hundre år.

Else Sørlie ble født 13.9.12. Hun vokste opp på Bøle, som ligger mellom Skien og Porsgrunn. Etter hvert  utdanna hun seg til husstellærer.  

På et besøk til Hedalen sammen med en venninne, traff hun Ivar Sørlie. De gifta seg i 1941 og fikk to døtre. Etter giftemålet arbeidet Else som husstellærer ved Aker sykehus i Oslo og seinere ved framhaldsskolen og grunnskolen i Lillehammer.

Else og Ivar flytta til Hedalen som pensjonister i 1971. Else ble enke i 1977 og har fått til sammen seks barnebarn. På sin 100-årsdag er hun også oldemor til 11 barn, og to er på veg.

Else har hatt et varierende interessefelt. Hun var aktiv i bevegelsen for fosfatfrie vaskemidler på 70-tallet, og var sentral i det forebyggende helsearbeid gjennom flere foreninger, særlig i Sør-Aurdal. Vi har hørt at hun støttet aktivt opp under følgende slagord:  "Man tar ikke piller for alt som er ille."

 

Else involverte seg med stor interesse i tegerarbeidet som flere kvinner i Hedalen satte i gang. Hun var med i lesesirkler og menighetsarbeid. Dessuten deltok hun i mye av det som foregikk i bygda, bl.a. var hun aktiv med å støtte opp om det som foregikk på Bautahaugen.
 

Else er kjent som en aktiv dame, meget gjestfri og flink til å servere de besøkende god mat. Hun  var en ihuga person både når det gjaldt å holde seg i form og å spise sunt.
 

Hundreårsdagen ble feiret på sjukeheimen i Bagn med 40 personer til stede. Hennes to søstre på 91 og 88 år var der, og alle hennes barn, barnebarn og oldebarn.