Sist oppdatert: 27.09.2012 06:56

Ny kirkeverge i Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL
 

– En fantastisk mulighet er gitt meg, og det er med stor ydmykhet, en god porsjon stolthet og ærbødighet jeg vil tiltre som kirkeverge i Sør-Aurdal 1. januar 2013, sier Liv Barbro Strømme Veimodet.

– Det fascinerende er det store spennet i jobben, med ansvar for ansatte, økonomi og drift av kirkebygninger og kirkegårder. Jeg ser for meg at ingen dager vil bli like.

Bakgrunn i KFUM
Allerede som ti-åring ble Liv Barbro med i Oslo KFUM sitt jentesjøkorps. Etter hvert ble hun utfordret til å ta på seg stadig større ansvar og lederoppgaver både i jentesjøkorpset og i hovedstyret i Oslo KFUM. Medlem er hun fortsatt, nå er hennes sjøspeideravdeling slått sammen med guttene og heter Oslo KFUMs Sjøkorps I.

– Det er i sjøkorpset jeg hadde min barndom og ungdom – der har jeg fortsatt mange av mine venner, det er der min bagasje kommer fra.

Da hun flyttet til Sør-Aurdal og etter hvert fikk barn som kunne bli med i minikorvett og kor, ble hun også med i ledelsen av minikorvetten noen år, og i november 2011 ble hun valgt inn i Begnadalen menighetsråd.
– Jeg er sikker på at jeg vil trives veldig godt som kirkeverge og daglig leder for Sør-Aurdal kirkelig fellesråd.

Vidt ansvarsfelt
Som kirkeverge i Sør-Aurdal vil Veimodet få vidt ansvarsfelt med personalansvar for ti ansatte fordelt på en stillingsressurs på 5,84. I tillegg vil hun være ansvarlig for fem kirker, hvorav to stavkirker og fem kirkegårder. Foruten ansvaret for å forvalte og sette opp budsjetter og styre økonomien, skal kirkevergen også sørge for andre langsiktige planer og forberede saker som kirkelig fellesråd skal ta stilling til.

– Jobben vil sannsynligvis by på mye skrivebordsarbeid, men jeg vil også ha mye kontakt med folk – og da tenker jeg ikke bare på de ansatte. I forbindelse med begravelser og forvaltning av kirkegårdene vil jeg treffe mange pårørende. Dessuten vil jeg møte ansatte i kommuneadministrasjonen og håndverkere som skal gjøre en jobb for oss.

Samarbeid
Én viktig oppgave vil være å legge til rette for at relasjonene og samarbeidet i staben fortsetter å fungere godt. – Jeg ønsker å være med på å skape et klima der de ansatte kan snakke åpent og tydelig med hverandre, og hvor vi jobber mot felles mål. Jeg er ikke ute etter å endre på det som allerede fungerer godt, og den første perioden vil jeg nok bruke mye tid på å bli kjent i systemet, men jeg håper jo at jeg kan være med å sette preg på Kirken i Sør-Aurdal.

Veimodet peker på at Kirken er en viktig institusjon for veldig mange, både religiøst, kulturelt og følelsesmessig. – Ved å bidra til å opprettholde den, føler jeg at jeg vil gjøre noe som betyr noe for andre. Jeg gleder meg til å starte!