Sist oppdatert: 08.09.2012 17:07

Stor takk til Harald Arne Haugen og Odd Johan Kana

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: HELGE NORDBY OG KJARTAN HAUGEN
  Fredag kveld holdt Hedda Hytter AS avslutningsfest på Piltingsrud gard for de to som startet hyttefabrikken sør i Hedalen.

Harald Arne Haugen ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv, og Odd Johan Kana fikk
Det kongelige Selskap for Norges Vel sin medalje for lang og tro tjeneste.


Ordfører Kåre Helland, Odd Johan Kana,
Harald Arne Haugen og assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen

Taler, god mat og underholdning av høy kvalitet hørte med. Først ut var Inger Olea Digene, Mari Fossholm, Bodil Øyhus Pihl og Arnstein Kjensrud som framførte tre viser at Edvard Elsrud. Tekstene til visene og grunneierens betraktning rundt etablering av hyttefabrikken ble flettet sammen av Lars Elsrud.

 

Ragnhild Hemsing og Halgrim Hansegård ble kveldens store kulturelle overraskelse. Hallgrim framførte både gokarsstykjyr og lausdans. Ragnhild bidro med hardingfele og fiolin, og sammen framførte de "Yr" – et stykke som er spesialskrevet for kunstnerparet.