Sist oppdatert: 08.09.2012 17:07

Kongens sølv til gründeren Harald Arne Haugen

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: HELGE NORDBY OG KJARTAN HAUGEN
 

Ved en tilstelning på Piltingsrud gard i Begnadalen fredag 7. september ble Harald Arne Haugen fra Hedalen tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv. Det var assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen som stod for overrekkelsen.


Harald Arne Haugen og assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen

Haugen har gjennom mange år vært engasjert i både næringsliv og frivillige organisasjoner. Han er utdannet snekker, byggmester og bygningstekniker.

Sammen med Odd Johan Kana startet han hyttefabrikken Bete Beiteski i 1980. Fram til 1.1.2008 var han daglig leder i det som nå er Hedda Hytter AS.  Virksomheten har vokst jevnt og trutt og har nå 23 ansatte.  I tillegg engasjerer bedriften lokale montørlag og entreprenører, slik at det totale engasjementet i nærområdet er på rundt 40 årsverk. Omsetningen i 2011 var på ca. 55 millioner kroner.

I 1991 mottok fabrikken positivprisen fra Sør-Aurdal kommune. I 2010 ble Hedda Hytter AS kåret som årets bedrift i Valdres, samme år som bedriften ble miljøfyrtårnsertifisert.

Haugen hadde en tøff jobb med å holde liv i bedriften de første årene. På starten av 1990-tallet var situasjonen særlig utfordrende. Men han ledet virksomheten gjennom den vanskelige perioden og satset sterkt i årene som fulgte.

I tillegg til hyttefabrikken i Hedalen har Haugen vært med på å starte og drive Skjåk Hedda Hytter og Suldal Hyttebygg. Disse bedriftene produserer også Hedda hytter.

Gründeren Haugen har også vært engasjert i Norway Wood AS,  Norwik AS, Norrøn AS og Hebe Eiendom AS. Han har nå bak seg flere år som styreleder i Norsk Hyttesenter Hellerud og er fortsatt styremedlem i Sør-Aurdal Energi DA/Sør-Aurdal Energi AS .

Haugen har også hatt en rekke styreverv i lag og foreninger i Hedalen. Han var medspiller da Sør-Valdres utvikling ble etablert og har også bak seg en styreperiode på fire år i Bautahaugen samlinger og Bergsrud gård.

Under middagen på Piltingsrud gård ble det lest opp en hilsen fra arkitekt Jon Haug. Han tegnet i sin tid HEDDA HYTTA og var firmaets faste arkitekt i mange år. Haug uttalte blant annet dette:

Jeg har beundret din arbeidskapasitet, din evne til å ta gode valg, din dømmekraft og gjennomføringsevne i alle situasjoner. Dette ville kunne kvalifisert til de tyngste lederroller i Oslo-gryta.

Imidlertid valgte du å bruke din kapasitet og evner hjemme i Hedalen, til glede og nytte for dine sambygdinger. Her har du gjort en formidabel innsats på mange plan som det står respekt av – først og fremst selvsagt med fabrikken og mange arbeidsplasser –men også i mange andre roller, administrative og kulturelle.


Harald Arne Haugen