Sist oppdatert: 08.09.2012 22:30

Heder til Odd Johan Kana

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: HELGE NORDBY OG GUNNAR KANA
 

Ved en høytidelig tilstelning på Piltingsrud gard i Begnadalen fredag kveld ble hedølen Odd Johan Kana hedret med Det kongelige Selskap for Norges Vel sin medalje for lang og tro tjeneste.
 

Sammen med Harald Arne Haugen etablerte snekkeren Kana bedriften Bete Beiteski helt på begynnelsen av 1980-tallet. I 1982 ble første del av produksjonshallen bygd på grensa til Buskerud i Hedalen. Fabrikken vokste jevnt og trutt og har nå navnet Hedda Hytter AS. 
 

I starten jobbet Odd Johan med det meste innenfor praktisk arbeid, alt fra tilrettelegging, produksjon, fundamenteringsarbeider og oppsetting av hytter. Etter hvert som det ble flere ansatte, ble hans rolle endret til fabrikkleder med ansvar for innkjøp og produksjon av hyttene.


Odd Johan har i alle år vært en dyktig håndverker med sans for detaljer og kreative løsninger. For bedriften var han gull verdt når han forhandlet priser på innkjøp, og logistikk og vareflyt hadde han full kontroll på – slik at nødvendige deler og utstyr kom på plass til rett tid.
 


Odd Johan Kana

 

Det hører med til historien at Odd Johan Kana knapt har hatt sykefravær gjennom de 30 årene han hadde sitt arbeid på hyttefabrikken sør i Hedalen.

 

Dette sa ordfører Kåre Helland i forbindelse med overrekkelsen:

Medaljen som jeg her skal dele ut, er i sølv med et nasjonalfarget bånd på grønn bunn. På forsiden vises den romerske seiersgudinnen Victoria. På baksiden er det en laurbærkrans, og felt i midten graveres mottakerens navn og årstallet for tildelingen.

 

Den tradisjonsrike medaljen har eksistert siden 1888 og har blitt produsert av Det Norske Myntverket siden den gang. Den lages med like stor presisjon som verdifulle samlemynter og Nobels fredsprismedalje.

 

Sett i fra meg som ordfører er det ingen tvil om at Odd Johan har betydd mye for utviklingen av bedriften. Han er en av brikkene i suksessen Hedda Hytter viser. Bedriften framstår som gjennom solid – det vi kaller av ”heil ved” i Valdres –kvalitet fra det ene til det andre – som Odd Johan er en del av.

 

Jeg har med dette den store glede og ære av å be Odd Johan Kana om å komme fram og motta Norges Vel sin ”Medalje for lang og tro tjeneste”.