Sist oppdatert: 20.02.2013 06:39

Kostbart å bygge og å drifte basseng

ARNE HEIMESTØL
  C-blokka på SAUS skal rives, og kommunestyret vil ha utredet hva ulike nye bassengalternativer vil koste. 

Her er utdrag av vedtaket som ble gjort sist torsdag:

Det skal vurderes å bygge en svømmehall som grunnlag for god svømmeopplæring i kommunen. Kommunestyret ønsker et kostnadsoverslag for både bygging og drift for alternative størrelser: 8,5 m * 12,5 m og 12,5 m * 25 m.

I kommunestyret opplyste avdelingsingeniør Harry Moshagen at et stort basseng i utbygging kan koste omtrent 12 millioner mer enn det minste alternativet som er omtalt i vedtaket. Dette er basert på en antatt økning av arealet og gjennomsnittlig kostnad for tilsvarende bygg i Oppland. På pluss-sida kan en regne med 7,5 millioner mer i støtte.

I driftsutgifter genererer 4,5 millioner kroner en årlig driftskostnad til renter og avdrag på ca. 450 000 kroner. I tillegg kommer ordinære driftsutgifter, slik at en må regne med en årlig merkostnad på ca. 1 000 000 kroner på det største alternativet i forhold til det minste.

– Dette er foreløpige tall jeg ga i kommunestyremøtet, understreker Moshagen. – Kommunestyret vil få mer nøyaktige beregninger seinere.