Sist oppdatert: 21.02.2013 19:39

Allsidig matematikk på skolen

TEKST: KIRSTEN GREAKER HEIMESTØL
BILDER: ROLF GUNNAR OLSEN OG KIRSTEN GREAKER HEIMESTØL
 

Fredag i uke 6 hadde hele skolen en hel dag med matematikk. Alle elevene samlet seg i gymsalen, fikk litt informasjon og ble delt inn i grupper. Gruppene var satt sammen slik at en av de eldste elevene var gruppeleder, og de bestod av elever fra alle trinn.

 

Det var fem aktiviteter som alle elevene skulle innom i løpet av dagen; ”mattesirkus” i gymnastikksalen med forskjellige poster med mer eller mindre fysiske øvelser, bygging av tredimensjonale bruer i papir, samarbeidsoppgaver med memorering av todimensjonale figurer, matematikkoppgaver på datamaskin og spill med kort og terninger. Det var forskjellige vanskegrader på oppgavene, men på hver aktivitet var det oppgaver for både små og store elever. Det er heller ikke sikkert at en elev fra småskolen behøver å kunne så mye mindre enn en elev fra ungdomsskolen om et emne. Vi så mange eksempler på god samarbeidslæring på tvers av alder og klassetrinn denne dagen! Noen ganger kan det også være greit å få repetert litt eller få øvd på noe på en annen måte enn å sitte og regne i ei bok.

 

Den siste timen var satt av til evaluering av dagen og premiering av spesielt positive og hjelpsomme elever, for beste bygning og: Hvor mange godterier var det egentlig i det glasset til Gunn?

 

En elev sa det slik i evalueringa: ”Jeg har lært at matematikk kan være morsomt!”. Vi hadde idrettsdag og norskdag i høst, like etter vinterferien er det skidag og etter påske skal vi ha engelskdag og teknologidag. Kanskje kan flere fag egentlig oppleves både morsomt, nyttig og interessant?