Sist oppdatert: 02.01.2013 05:54

Rike skimuligheter i Hedalen

ARNE HEIMESTØL
 

I Hedalsfjella kjøres det løyper i helgene. Ved skolen kan du bruke lysløypa og skileikanlegg, og fra Jevnlismyra er det ei flott scooterløype som venter på deg. Sistnevnte løyper holdes åpne hele uka.
 

Løypa fra Jevnlismyra er et godt alternativ på denne tida. Arild Dammen kjører med HIL sin scooter, Helge Nordby bistår når det er behov for det, og Geir Øverby holder parkeringsplassen åpen.

Traseen har behagelig høydeforskjell og passer for alle. I stor grad går løypene i skogsterreng og på myrer. Godt feste for staver får du fordi traseen er breddet ut ved at den kjøres to ganger hver gang. Fjøsmatte henger etter scooteren, og sporene lager sporkallen.
 

I månelys kan du få fantastiske turer her, men hodelykt kan også lage det lyset du trenger for å bruke løypa på kveldstid. Hele runden er 13 km, og i rolig tempo kommer du rundt på knappe to timer. Henger du deg på Arild Dammen eller Anny Perlestenbakken, bruker du neppe så lang tid. ;-)
 

Hvis du ønsker å ha et annet utgangspunkt for skituren din, kan du kjøre veien inn til Berge (skytebanen). Her er løypa lagt om noe av hensyn til å unngå dyrka mark.
 


Snart til Bergstjern - Bjørgan opp til venstre

 


 Langs gamlevegen med Berge og Bergekollen til venstre

 


Storemyr
 


Mot Jevnlsimyra igjen - Jevnlisfjellet i bakgrunn
 

Anleggene ved skolen
Lysløypa ved skolen, skileikanlegget og hoppbakkene blir preparert med HIL sin løypemaskin. Det er Helge Nordby som de siste årene har hatt ansvaret for dette, - etter hvert nå hjulpet av Amund Grønhaug. Det er en gammel maskin HIL har, som krever både stell og omtanke, men den lager flotte løyper når forholdene er bra.
 

Bruker du anleggene om kvelden, kan det hende at du må slå på lyset. Bryter finner du på veggen på skuret under stillaset til hoppbakken. Lyset slukker seg selv kl. 22.00.
 

I år har det gått mye tid til å fjerne skog og kratt langs løypa før den ble klar til bruk. Ved snøfall før jul måtte både sag og øks til for å kommer rundt første runden – som tok 2 timer. Til høsten er det nødvendig med ryddedugnader, for det er gode vekstforhold for busker og kratt i lysløypa også.
 

Idrettslaget legger opp til skitrening på mandager og tradisjonelle onsdagsrenn. I år er det mye snø, og det ligger godt til rette for mange fine skiturer/treningsøkter.
 

Hoppbakken holdes også åpen. Her minner vi om at hopptårnet er nytt, og nå er det gode forhold i bakken. Husk at bakken kun skal brukes til hopping - ikke aking og utforkjøring.
 

Takk!
Vi tillater oss å rette en stor takk til alle dem som bruker fritid til å legge til rette for vinteraktiviteteri. 8–10 timer i uka går med til dette arbeidet her nede i bygda, - noen ganger enda lengre tid. – Den beste betaling for dette er at folk i alle aldre bruker anleggene, sier Helge Nordby.