Sist oppdatert: 20.01.2013 22:09

Årsmøtet i HSV tirsdag 22.1. kl.19.00

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
  Du trenger ikke å frykte for en ny styreoppgave. Valgkomiteen har gjort sitt arbeid. Men vi vil gjerne høre dine synspunkter på arbeidene som ble utført i 2012 og på planene vi har for gymnastikksalen på skolen dette året.

Opprusting av skolekjøkkenet er ferdig, og nå er det altså gymnastikksalen som står for tur. Kommunestyret har bevilget midler vi kan bruke, og venneforeningen kommer til å bruke både penger, leid hjelp og dugnadsinnsats i 2013. Omfanget på dette prosjektet er betydelig mindre enn det vi hadde på skolekjøkkenet.

Det ligger an til at vi kommer bedre ut enn ventet med økonomien for skolekjøkkenet. Vi legger fram rapport om dette på årsmøtet, og styret foreslår å overføre ledige midler til arbeidet som skal gjøres i år. Dette ber vi årsmøtet ta stilling til. Vel møtt på skolen tirsdag kveld!