Sist oppdatert: 30.01.2013 05:34

Det ordner seg i Hedalen

ARNE HEIMESTØL
  Det rapporteres flittig om frivillig innsats i dugnadsbygda Hedalen. Her kommer en liten rapport om Bedehuset.

Kasserer Herman Sukke opplyser at det i fjor kom inn 48 000 kroner i gaver. 25 000 av disse ble gitt da fem 70-åringer slo sammen feiringene sine. Personlige gaver ønsket jubilantene seg ikke, men gaver til Bedehuset takket de ikke nei til.

På den årlige basaren kom det inn 30 000 kroner. Det er nok til å dekke årlige faste utgifter til strøm og forsikring.

Fjorårets store prosjekt var etterisolering av bygget. For dette arbeidet ble det betalt ut 30 000 kroner. Et ukjent antall dugnadstimer belaster ikke Bedehusets konto.

I år venter nye investeringer. Bedehuset skal få varmepumpe til rundt
25 000 kroner, og pianoet skal få en grundig sørvis til ca. 10 000 kroner. Videre vil det bli montert en hurtigvarmer som sørger for varmt vann på kjøkkenet.

I fjor var leieinntektene på rundt 3 000 kroner. Flere har sett at Bedehuset, spesielt etter oppgradering av kjøkkenet, har blitt et velegnet lokale for blant annet konfirmasjoner og åremålsdager. Sist uke var Mattilsynet på besøk, og de fant intet å bemerke på det nye kjøkkenet.

– Så får du ta med at det er basar igjen siste onsdag før påske, altså 20. mars, minner kasserer Sukke oss om.

Bedehusets kontonummer er forresten 6185 05 11836.