Sist oppdatert: 30.01.2013 18:30

Utbygging i Fossvangområdet i Bagn

ARNE HEIMESTØL
  Den politiske behandlingen av saken er i gang, og snart blir det folkemøte i Begnadalen. Vi har stilt ordføreren fire spørsmål og gjengir svarene vi har fått i e-post.

Først spørsmålene:
Jeg viser til telefonsamtale for noe dager siden. Hedalen.no ønsker å sette søkelyset på det som skal skje i Fossvangområdet. Kan ordføreren gi en kommentar til følgende punkter?

  1. I telefonsamtalen sa du at det ikke legges opp til politisk behandling før folkemøte er avholdt. Men formannskapet skal 5.2. behandle saken «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune. Oppstart av planarbeid».

  2. I planprosessen legges det opp til å sende brev til idrettsrådet og aktuelle lag og foreninger i kommunen med invitasjon til å komme med innspill til planen. Fristen er satt til to uker. Er dette en rimelig frist når orientering om hva som kan skje i Fossvangområdet ikke er gitt?

  3. 22.2. er satt som frist for å sende saken til Sør-Aurdal idrettsråd. Skal ikke saken sendes til sang- og musikkrådet også? Hvor er kulturlivet plassert i denne planprosessen?

  4. Hvordan mener ordføreren nevnte utbygging og drift av den kan finansieres?

Ordføreren svarer
Jeg skal forsøke forklare dette så godt jeg kan. Tror nok vi har snakket noe forbi hverandre. Først. Vi skal ikke gjøre noen endelige vedtak på romprogrammet før i mai. Planen var at vi skulle ha et folkemøte i januar. Før vi kan ha et slik møte, må vi ha noen forslag som folk kan ta stilling til og komme med innspill på. Det fikk vi ikke til, og vår fremdriftsplan er nå et åpent folkemøte sist i februar. Formannskapet blir kontinuerlig holdt orientert om hva som blir gjort. Den 14. februar er planen at kommunestyre skal foreslå eller gjøre noen grunnprinsipper som legges frem på folkemøte. Dette blir en skisse på hvordan vi kan løse det. Dette blir det gitt rimelig tid til å komme med innspill/forslag til endringer ut over våren.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal
Så har vi den andre saken som du nevner, og det er kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal. Planen gjelder fra 2012-2015, så slik sett er den vedtatt og mye ligger inne. Som du også husker, fikk vi en rapport om tilstanden på C-blokka og Fossvang som ikke var oppløftende.

Da dette ble klart, var det viktig å få de prinsipielle delene på plass – som igjen kan løse ut spillemidler. Når vi har en så fersk plan som vi har, ser vi ingen grunn til å gå dypt inn i dette og har fått en aksept fra Oppland fylkeskommune på at vi kan kjøre en enklere planprosses. Hadde vi ikke tatt tak i denne planen, ville vi fort hatt seks måneder forlenget framdrift på utbyggingsplanene våre og kanskje mistet retten til noe av tilskuddene.

Idrettsrådet og musikkrådet
Idrettsrådet og musikkrådet er invitert og har delvis deltatt så langt i prosessen rundt planene. Slik sett kjenner de godt til dette og er med som medspiller i planene rundt Fossvang og vil sikkert klare å håndtere begge sakene som nå går parallelt.

Kulturlivet skal tas med. Jeg mener at kulturlivet har rimelige muligheter gjennom høringer, møter de er invitert på og også folkemøter for utvikling av Fossvangområdet med det som skal bygges der. Jeg ser ikke dem som en del av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Jeg tror dette er noe av årsaken til at det skapes forvirring. På en måte hører deler av utbyggingen sammen, men ikke over alt.

Finansiering
Til slutt blir jeg utfordrett på hvordan utbyggingen og drifting kan finansieres. Jeg mener utbyggingen må gjøres gjennom låneopptak, spillemidler/tilskudd og private gaver/innsamlinger.

Driften krever avdrag på lån og faste driftsutgifter. Vi har i dag to bygg, Fossvang og C-blokka som nå erstattes inn i dette. Vi har driftsutgifter på disse som kan videreføres inn i driften av det nye. Vi ville også ha store årlige vedlikeholdskostnader på dagens bygg som kan beregnes inn i dette og vi har utleiemuligheter. Dette er noe av arbeide som må gjøres i den kommende planleggingen av nye bygg.

Jeg har stor tro på at vi skal få dette til. Vi har dyktige planleggere og økonomer som bistår oss i vurderingene som igjen gjør at vi kan ta noen valg sammen til det beste for Sør-Aurdals befolkning. Viser også til framdriftsplan som ble vedtatt i kommunestyre i desember.