Sist oppdatert: 03.01.2013 20:39

Nytt fra Hedalen menighet

ARNE HEIMESTØL
  Hedalen menighet har fått egen visjon, og grunnordning for gudstjenester er vedtatt av menighetsrådet og godkjent av biskopen.

Biskopen har i brev av 30.11.12 godkjent ny lokale grunnordningen for Hedalen sogn med merknad som nå er rettet opp. Musikken til grunnordningen er nettopp innsendt til godkjenning.

Vedtatt grunnordning er lagt ut på Hedalen menighet sin side. Den er også tilgjengelig i sakristiet i kirka.

Visjon
Menighetsrådet har vedtatt følgende visjon for Hedalen menighet:

Et inkluderende fellesskap – i tro, med håp og av kjærlighet

Visjonen er selvforklarende og sier litt om hva vi ønsker å være, forteller menighetsrådsmedlem Reidun Marie Storruste. Den har blitt til etter et menighetsmøte, innspill fra menighetsmedlemmer og flere menighetsrådsmøter. "Tro, håp og kjærlighet" er hentet fra 1. Korinterbrev i NT. Visjonen vil bli tatt i bruk på blant annet menighetens brevark.