Sist oppdatert: 04.01.2013 13:03

Ildjarntunet solgt

ARNE HEIMESTØL
  Like før nyttår overtok Kari Skoklefald fra Ås i Akershus Ildjarntunet kurs- og turistsenter i Hedalen. Hun satser på å drive stedet videre i samme ånd som de tidligere eierne gjorde det.

Skoklefald er bedriftsleder og agronom, og til våren vil hun være ferdig med utdanning som psykiatrisk sykepleier. Hun eier og leder Ås Avlastningshjem, en virksomhet som har 17 beboere og 22 ansatte.

Tilbudet er tilpasset mennesker med lettere psykiatriske lidelser og drives i samarbeid med Oslo kommune. Avlastningshjemmet har en kristen profil, og målet er å imøtekomme beboernes pleiemessige, psykososiale og åndelige behov.

Vil berike
Skoklefald er gift med Lars Samuelsen som underviser i matematikk på Ås videregående skole. Sammen har de i en årrekke vært opptatt av tverrkirkelig virksomhet. Dette arbeidet ønsker de nå å videreføre i Hedalen. – Vi vil at Ildjarntunet skal kunne brukes av flere kristne organisasjoner.

Ildjarntunet vil beholde navnet sitt, og Skoklefald ytrer et sterkt ønske om at stedet skal kunne brukes av bygda. – Investeringen er ikke gjort for å bli rik, men for å berike både bygdefolk og besøkende.

En perle
– Stedet og bygda er en perle, og jeg tror at når tilbudene vi vil gi, blir godt kjent, vil flere bruke dem, og kanskje vil noen også få opp øynene for at Hedalen kan være et godt bosted.


Den 23 mål store eiendommen ligger vakkert til like ved Hedalen stavkirke.

Gradvis oppbygging
Skoklefald satser på å pendle mellom Ås og Hedalen. Opprusting av hovedbygningen må gjennomføres, og her kan det bli arbeid for flere håndverkere. Samarbeidet med menigheten om leie av Ildjarntunet vil videreføres, og i den grad det er mulig, vil Ildjarntunet ta imot arrangement slik det er gjort tidligere.

Per i dag er det kun én ansatt på Ildjarntunet. Skoklefald satser på at det skal bli flere arbeidsplasser, og for å nå dette målet, legger hun opp til bred og omfattende markedsføring. – Jeg satser også på at brukerne på Ås Avlasningshjem i perioder kan benytte tilbudene Ildjarntunet skal gi.


Fra konferanseavdelingen

Vil ha kontakt
– Jeg vil gjerne komme i kontakt med både med bygdefolk og andre som kan tenke seg å bruke Ildjarntunet. Besøk oss når vi er her, eller ta kontakt på telefon eller e-post, sier Skoklefald.

Tlf. 905 74 386 Jobb: 64 97 68 10 E-post: avlast@online.no