Sist oppdatert: 04.01.2013 13:03

Hilsen fra avtroppende leder på Ildjarntunet

ODDNY LUND
 

Jeg har nå, etter 11 års drift av Ildjarntunet, solgt til Aas Avlastningshjem v/Kari Skoklefald og Lars Samuelsen, som overtar driften videre.
 

Det har vært noen interessante og krevende år, og jeg ser tilbake på denne tiden som veldig spesiell i Oddvar og mitt liv.


Da Oddvar døde så brått i mars 2011, ble det klart for meg at noen andre måtte ta over ganske snart. Gode sambygdinger og medhjelpere fra forskjellige steder i landet har vært til stor hjelp og støtte for å holde stedet i drift til det nå kommer nye eiere på plass.

 

Jeg vil nå svært gjerne få rette en hjertelig takk til alle som har støttet meg og ønsker dere  og de nye eierne av Ildjarntunet Guds velsignelse over fremtiden!