Sist oppdatert: 08.01.2013 20:22

Hedalen stavkirke 850 år i 2013

 

Nyere vitenskaplige målinger stadfester at Hedalen stavkirke er reist i 1163. Med sine 850 år er ikke Hedalen stavkirke bare Valdres sin eldste kirke, men en av de eldste trekirker  i Norge.

 

Det unike i tillegg ved Hedalen stavkirke er at kirken har  beholdt veldig mye av sitt opprinnelige inventar fra middelalderen. Hedalen menighet har derfor satt mye inn på at dette 850 års jubileet må feires.

 

Hedalen menighetsråd satte derfor, for over et år siden, ned en komité for Hedalen stavkirkes 850-års jubileum i 2013. Komiteen har jobbet hardt, og det foreligger nå program for temakvelder og markeringer, hver måned gjennom hele 2013. Dette er temakvelder og arrangementer som på flere ulike måter vil belyse kirken, bygget og historien.

 

Starten på jubileumsåret er høytidsgudstjeneste  i Hedalen stavkirke søndag 13. januar kl. 11.00.

 

 I denne gudstjenesten er det sogneprest Signe Kvåle som vil forrette.

 Her vil  også ordfører Kåre Helland komme med en hilsen.

 Hedalen Musikkorps vil med sine toner "blåse" jubileumsåret i gang.

 Barn/unge fra Salto vil ha innslag.

 

Vi håper både  bygdefolk, hyttefolk og alle andre interesserte møter opp når vi på gudstjenesten 13. januar kl. 11.00 "blåser i gang" det store kirkejubileet i Hedalen.

 

Signe Kvåle
Sogneprest  
  Per Harald Grøv
Hedalen Menigh