Sist oppdatert:
1.4. kl. 00.01

Den kan ramme deg!

ARNE HEIMESTØL
  Har du kjent en intens kløe bak ørene i det siste? Kanskje er det Auriculus pedicularis du har fått på besøk. Lege Dan Viggo Jensen, som tjenestegjorde i Sør-Aurdal for noen år siden, søker pasienter som kan delta i et forskningsprosjekt.

Den er på størrelse med midd som finnes i sengen din. Vesenet har kommet fra sydligere breddegrader til landet vårt med hjortedyr, og da spesielt rådyr som det er mye av i Sør-Aurdal. Skapningen trives godt som parasitt i pelsen på dyrene, men om vinteren søker den gjerne ly i grantrær. Og når vi i desember tar inn juletre, følger et ikke ubetydelig antall Auriculus pedicularis med. Hurtig oppvarming gir nytt liv i skapningene som gjerne søker ly i potteplanter.

Rundt vårjevndøgn våkner de til live for ny sesong, og ettersom det ikke er noe i veien med bevegelsesevnen til parasittene, finner de lett nye verter, intetanende offer som deg og meg.

Auriculus pedicularis trives særlig godt bak ørene på mennesker. Der graver de seg ned i det øverste hudlaget, forteller lege Jensen. Enda mer ufyselig er det at de her utfører sine paringsaktiviteter uten at vertene i første omgang merker noe ubehag, men etter en ukes tid kommer en avdempet kløe som tiltar i styrke – før den gir seg etter noen dager.

Til alt hell fører ikke parasittens aktiviteter til andre skader enn kløe og en aning løklukt. – Vesenets aktiviteter er imidlertid så interessant at en nå prøver å finne en behandling som både kan ta knekken på dyrene  og  fjerne plagene som mange blir utsatt for.

Dan Viggo Jensen har fått tildelt 542 000 kroner til et forskningsprosjekt  som skal gå over to år. Onsdag, torsdag og fredag er han i Hedalen for å ta imot pasienter.

Helselaget stiller sitt lokale til disposisjon, og de som har kjent kløe bak ørene den siste tiden, anmodes om å bestille time på sms 901 72 125 eller e-post da-vigje@online.no snarest. Timer settes opp i den rekkefølge som bestillinger kommer inn, og fordi det er satt inn betydelige offentlige midler til prosjektet, vil alle slippe den vanlige egenandelen.

   
Vitenskapelig navn: Auriculus pedicularis (AP)
Hører til: Midder, edderkoppdyr
Størrelse: 0,3-0,6 mm
Utbredelse: Hele Europa
Habitat: Nåletrær og grønnplanter. Vekst og formering på vert, som hjortedyr og mennesker.
Livsløp: Egg klekkes i april, danner nymfe som raskt hopper over i nåletre eller annen grønnplante for videre vekst. Etter en tids ernæring, søker den vertsdyr – gjerne hjortedyr – og omdannes der til voksen AP. Går i dvale i nåletrær når kulden setter inn. Våkner til live om våren for formering og er da avhengig av vertsdyr for aktivitetene.