Sist oppdatert: 14.04.2013 21:20

Posten informerer

EDVIN FOSSHOLM
 

Postsorteringa blir fra medio mai flyttet fra Nes i Ådal til Hønefoss, og det meste av posten blir fra da av maskinsortert. Nå har alle i Hedalen fått ny adresse, og det er veldig viktig at du informerer dine kontakter om den nye adressa di. Husk å melde fra til aviser og folkeregisteret.

Vi ser at mange som har flyttet innen bygda operer med forskjellige adresser i Hedalen. Vår lokalkunnskap har til nå gjort at posten har kommet riktig likevel, men nå vil denne kunnskapen bli mindre verdt. Maskinen sorterer brevene etter den adresse som står på brevet, og ved feil adresse kan brevene bli inntil to dager forsinket.

Ved omadressering og oppbevaring av post blir det ikke lenger mulig å benytte seg av personlige avtaler med oss på Nes. Dette gjøres fra nå av på nettet: www.posten.no, eller du kan få et omadresseringsskjema på Joker, evt. hos postbudet. Dette må sendes en uke før omadressering trer i kraft.

Lag og foreninger: Vær vennlig å informere deres forbindelser om navn og adresse på kontaktperson. Sorteringsmaskina vet ikke hvem som er leder i div. lag, og disse brevene kommer veldig ofte uten at kontaktperson er påført.

Vi på posten ønsker å gi deg så god service som mulig, og da er det viktig at du bruker riktig adresse.

For posten Nes i Ådal
Edvin Fossholm