Sist oppdatert: 20.04.2013 04:05

Fossvang – skole og kultursentrum

OLAV KRISTIAN HUSEBY, HØYRE

Jeg har en drøm om at vår kommune skal være en ettertraktet kommune for bolig, næring og fritid. Mange andre deler denne drømmen, og veldig mange av disse er i dag valgt inn i kommunestyret i Sør-Aurdal. I kommunestyret arbeider vi i fellesskap for gode løsninger for innbyggernes beste. Små og store saker skaper debatter og vi forsøker å enes om de beste løsningene. Ofte er det ”kjedelige” saker som skal bringes på banen, men noen ganger kan sakene være svært så inspirerende og invitere til kreativ tenking og positivt arbeid. Fossvangsaken er en slik sak. Vi har her en unik mulighet til å skape et kultursenter for kommunens innbyggere, samt en bedre skolehverdag for elever og lærere ved skolene på Bagn.

Fossvang kan bli et samlingspunkt for kommunens befolkning. Med nærhet til to skoler, sykehjem og en stor del av kommunens innbyggere, kan vi skape liv og attraktive aktiviteter, som også få hjemmekjære innbyggere i de ytterste kantene av kommunen til å ta turen til Bagn.

Kommunestyret har ved flere anledninger etterspurt opplysninger om de kommunale bygg. Vi ønsker å vite mer om tilstand, antall og bruk. Dette har latt vente på seg, og det er vanskelig å vite hva vi kan ha råd til på Fossvang, før alle fakta er på bordet. Hvorfor dette skal være så vanskelig å kartlegge, vites ikke, men vi har tidligere blitt beroliget med at alt er under kontroll, for så å få vite at bygget er rivningsklart. Vi trenger ikke flere slike saker.

Kommunestyremøtet 30. mai vil bli et avgjørende møte. Da har vi forhåpentligvis fått gode alternativer på bordet. Ønskelisten fra kulturlivet og skolene er stor, men de fleste er nok klar over at ikke alle ønsker kan bli innfridd i dette bygget, som i utgangspunktet først og fremst skal erstatte den rivningsklare C-blokka ved SAUS.

Det har i innlegg og ledere på Hedalen.no blitt utdypet skepsis til politikernes kontroll over kommunens økonomi. Med grunnlag i ovenfor nevnte manglende informasjon, kan jeg skjønne noe av usikkerheten. MEN, når de samme personer med redaktøren i spissen danner en slik negativ innstilling, at man tror at noen har nektet dem adgang til kommunens fasiliteter på Bagn. Hvorfor skal en slik positiv arbeidsoppgave for kommunen, snus til noe splittende og ødeleggende i stedet for noe positivt og samlende? Det dras inn alle slags relevante og mindre relevante argumenter mot et flerbrukshus på Bagn. Eldreomsorg, skole, kommunesammenslåing og opplæring av kommunens ansatte er selvfølgelig viktige temaer. Og det er viktig for kommunens økonomi, men her er det snakk om et prosjekt som kan styrke og berike vårt arbeid, innen de fleste av kommunens oppgaver.

Argumenter om at anlegget bør bygges i Begnadalen, eller ”Begningene skal få alt, og hedølene må arbeide på dugnad”, de faller alt på sin egen urimelighet. Det arbeides mye på dugnad i andre deler av kommunen, for det om det ikke blir skrevet om dette på Hedalen.no. Kan nevne, begninger som ønsker å utføre dugnadsarbeid på kjøkkenet ved Bagn skule, men det er blitt stoppet da dette også faller inn i planene rundt Fossvang. Bagn Vel planter og pynter langs veien og andre bruker masse tid på fritidsaktiviteter for både barn og voksne i hele distriktet.

 Om ikke innbyggerne i ytre deler av kommunen ønsker å benytte seg av de mulighetene dette kultursenteret kan gi, er det ikke noe problem, men bare trist. Jeg har selv for lang tid tilbake valgt å flytte fra Bagn og tilbake til Hedalen, men skal uten problemer klare å komme meg dit når det er aktiviteter jeg ønsker å delta i, og der er kanskje noe av problemet; foreldre som er redd for at Fossvang-området skal bli så attraktivt, at ungene maser om å bli kjørt til Bagn.

Jeg var en av de få som stemte mot støtte til hall på Leira, fordi jeg ønsker at vi skal bruke tid og midler på vår egen kommune, og det til beste for alle kommunens innbyggere.