Sist oppdatert: 21.04.2013 22:03

Bygdeutvalget ble lagt ned

ARNE HEIMESTØL
  Årsmøtet fredag kveld vedtok også å overføre midlene til kultursti og Hedalen ungdomslag. Nedenfor kan du lese referatet fra møtet.


Referat fra årsmøtet i Hedalen Bygdeutvalg, den 19. april 2013
 

 

I henhold til innkallingen kunngjort på hedalen.no og på plakater i bygda, ble møtet satt på Hedalen barne- og ungdomsskole.

 

Nestleder Astrid Hegdal ønsket velkommen.

 

  1. Møteinnkallingen ble godkjent.

 

  1. Til å lede møtet ble valgt:Astrid Hegdal

 

  1. Til referent ble valgt: Magne Ruud

 

  1. Til å underskrive protokollen ble valgt alle tilstedeværende.

 

  1. Styrets årsmelding ble godkjent

 

  1. Regnskapet som omhandlet de to siste årene ble godkjent. Beholdningen utgjør kr 23 615,45. Herav er kr 7 082 merket ”kultursti”. ”Kulturstien” synes å være en undergruppe av bygdeutvalget, og merket beholdning er en rest fra den gangen stien ble etablert.

 

  1. Videre drift: Interessa for å opprettholde bygdeutvalget har vært laber. Det har ikke vært mulig å rekruttere medlemmer til styret. Lag og foreninger er spurt om det er noen interesse for å bruke bygdeutvalget som en slags paraplyorganisasjon, men tilbakemeldingene tydet på at dette ikke var særlig aktuelt. Selv om man velger å ha et sovende utvalg, så må noen stå i bresjen også for dette. Det ble gitt uttrykk for at dersom bygda på et senere tidspunkt vil bli utsatt for press utenfra, f.eks. ved en ny skoledebatt, så vil det være mulig å organisere bygdefolket uten et formelt bygdeutvalg. Av de 11 frammøtte sa ingen seg villige til å sitte i styret. Det er dermed ikke mulig å etablere et styre, ei heller et styre for en sovende organisasjon.

 

  1. Årsmøtet besluttet dermed å nedlegge bygdeutvalget.

 

  1. Midlene som tilhører bygdeutvalget gis som gave til Bautahaugens Venner hva angår kr 7 082, merket ”kultursti”.  Resterende beløp kr 16 533,45 gis som gave til Hedalen Ungdomslag.

 

Samtlige frammøtte undertegnet deretter protokollen.

 

Før årsmøtet begynte, bidro disse med musikalske innslag:

 


Torunn og Maja

 


Ronja

 


Stig