Sist oppdatert: 24.04.2013 22:08

Veg bør flyttes fra myr til fast grunn

ARNE HEIMESTØL
 

Vegen over Jevnlismyra er i dårlig forfatning. Emmy Bakkom har vært i kontakt med Syver Øystuen i Statens Vegvesen og får opplyst at det ikke er planer om å gjøre noe med vegstubben som er spesielt utfordrende når det er teleløsning.

Det er betenkelig at vegen til resten av kommunen, kommunesenteret, lege og legevakt er i så dårlig forfatning. Det er mye trafikk over åsen. Mange jobber utenfor Hedalen, og mange utenfra jobber i bygda, sier Bakkom som mener at hele traseen burde ha vært flytta opp fra myra.

Torsdag skal kommunestyret behandle saken "Handlingsprogram 2014–2017 for fylkesvegnettet". – I forslag til vedtak er ikke Jevnlismyra nevnt, men den var med forrige gang, sier Bakkom som håper at vegstrekningen kan bli tatt inn igjen i planene. Skjer ikke dette, er det neppe utsikter til annet enn punktreparasjon, og kjørende må legge inn ekstra tid når de ferdes over åsen for å unngå skade på kjøretøy.