Sist oppdatert: 25.04.2013 22:02

- Politimesteren i Vest-Oppland har ikke fullmakt til å legge ned lensmannskontor

ARNE HEIMESTØL
 

I kommunestyrets spørretime sist torsdag ga Magne Damslora (Ap) uttrykk for sterk bekymring over at politimesteren i Vest-Oppland ønsker å samle politistyrken i Valdres på Fagernes.

Ordfører Kåre Helland (Sp) sa seg enig og rettet sterk kritikk mot politisjefen. – Vi kan ikke leve med å ha et lensmannskontor i Sør-Aurdal som er bemannet med kontorpersonell et par dager i uka. Konsekvensen av dette vil være svekka responstid og nedprioritering av forebyggende arbeid.

Helland viste til at han hadde vært i to møter med politimesteren om saken og gitt uttrykk for sin mening der. Dette er imidlertid ikke hensyntatt.

Ordføreren sa at politiet er ute etter å spare penger ved å legge ned lensmannskontor og tok til orde for at innsparinger også må kunne skje ved å slå sammen politidistrikt.

Helland opplyste at han hadde tatt kontakt med justiskomiteen på Stortinget, og tilbakemeldingen derfra er at det ligger utenfor politimesterens myndighet å legge ned lensmannskontor. - Tida er inne til å sette ned foten. Nå må vi på banen sammen med lensmenn som deler vår bekymring, sa ordføreren.

- Aldri har jeg vært så fornøyd med noe svar som er avgitt i kommunestyrets spørretime, kvitterte Damslora.