Sist oppdatert: 03.04.2013 06:10

Staten må på banen!

ARNE HEIMESTØL
 

Skogbrukssjef Arild Haglund har skrevet brev til næringskomiteen i Stortinget der han imøtegår landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum sine uttalelser om at regjeringen har økt tilskuddene til primærskogbruket.

Dokumentasjonen Haglund har sendt inn for vårt område, viser at dette er feil, og nå har Terje Aasland (Ap), som er leder i næringskomiteen, gitt tilbakemelding om at komiteen vil se nærmere på saken.

– Staten må øyeblikkelig på banen for at vi ikke skal få fall i skogkulturaktivitet i 2013, sier Haglund. Han venter både prisfall på tømmer og redusert avvirkning etter at Tofte blir lagt ned. – Dette vil naturligvis få konsekvenser for reinvesteringene i skogbruket – dersom staten ikke bidrar mer.