Sist oppdatert: 04.04.2013 20:03

Hedalen stavkirke 850 år

ELLING FEKJÆR
 

Valdres var et av de distrikter i Norge med størst utvandring til Amerika. Fra Sør-Aurdal dro mer enn 4000 over Atlanteren fra ca. 1840 og et godt stykke ut i det neste århundre.
 

Neste temakveld vil ta for seg den store utvandringen fra Valdres til Amerika, med hovedvekt  på Sør-Valdres. Hvordan var religionen og kirkens plass blant utvandrerne? Et særtrekk ved norske immigranter i Amerika var deres tette bosettingsmønster, noe som ga grobunn for å opprettholde en kultur og tradisjon med røtter i heimlandet. Det utviklet seg tette bånd mellom immigrantene i Amerika og heimbygda.
 

Valdrisen Terje Mikael Hasle Joranger med dr.art. fra Universitetet i Oslo har studert spesielt utvandringen fra Valdres til Amerika. Han vil ta oss med og fortelle om immigrantenes liv under vår neste temakveld i stavkirken. Hasle Joranger er leder i Det norskamerikanske historielaget avd. Norge og redaktør av foreningens publikasjon ”Norwegian-American Essasays”. Til daglig underviser han alt fra ungdomsskole- til universitetsnivå.

 

Trygve Bolstad og Hedalen Sangkor vil i toner og sang formidle noe av Valdreskulturen immigrantene tok med seg over Atlanteren.

Elling Fekjær

Leder av Jubileumskomiteen