Sist oppdatert: 06.04.2013 06:50

Soundbuddy UB videre til NM i entreprenørskap 25.04 - 26.04.2013

 

Vi er en ungdomsbedrift startet av fem elever fra Hadeland videregående skole, hvorav fire av oss er fra Hadelands-regionen (Gøran D. Valaas, Sabina Molander, Silje Emilie Olsen og Iver Bålerud), samt en er fra Hedalen (Tom Grøvslien Pandur).

Vi går utdanningsprogrammet Salg, service og sikkerhet, og vi har dette skoleåret fått i oppgave å starte, drive og avvikle en ungdomsbedrift (UB).

Dette arbeidet foregår i samarbeid med organisasjonen Ungt Entreprenørskap Norge (UE), skolen og det lokale næringslivet. En ungdomsbedrift drives etter de samme reglene som et aksjeselskap med registrering i Brønnøysundregisteret (se mer om UE lenger nede).

Bakgrunn
For å komme frem til hvilket produkt vi skulle markedsføre og selge startet vi med idémyldring på skolen. Helt i starten av prosessen måtte vi, på eget initiativ, skaffe mentorer som kunne hjelpe oss underveis i opplæringsprogrammet.

Mentorer er personer som har arbeidserfaring innenfor salg og markedsføring og som dermed kan bistå med sine erfaringer fra næringslivet. I tillegg måtte vi skaffe til veie startkapital og verdier slik at vi hadde midler å starte opp med. Vi begynte med å skyte inn kr 200,- hver i startkapital i tillegg til at vi har fått sponsorhjelp av seks lokale bedrifter på Hadeland.

Produkt
Soundbuddy UB sitt navn gjenspeiler produktet vårt, nemlig trådløse ørepropper til bruk for musikkinteresserte. Produktet importerer vi helt på egenhånd fra Asia, noe som er både krevende og lærerikt.  

Utsalgssted og norgesmesterskap
Bedriften har selv utviklet en nettbutikk www.Soundbuddyub.no, der de trådløse øreproppene er tilgjengelige for kjøp i fem fargevarianter. Vi har også deltatt på to messer der vi har vunnet en rekke priser for arbeidet vi har lagt ned i bedriften vår.

På Regionsmessa i desember 2012 vant vi

1. plass Beste webside
2. plass Beste regnskap
2. plass Beste innovative produkt
2. plass Beste logo

På Innlandsmessa i mars 2013 på Gjøvik konkurrerte vi med alle bedriftene i Oppland og Hedmark fylke og der reiste vi hjem med

2. plass Beste UB i Oppland
2. plass Beste yrkesfaglige bedrift
2. plass Beste regnskap
2. plass Beste forretningsplan
3. plass Beste markedsføring

Med de gode resultatene over har vi kvalifisert oss til å delta på NM for ungdomsbedrifter, som går av stabelen på Norges Varemesse, Lillestrøm 25 –26. april 2013, og her får vi mulighet til å vinne enda flere priser.

Det er lagt ned enormt mange lærerike timer i dette opplæringsprogrammet, og etter NM gjenstår bare å avvikle vår bedrift. Dette arbeidet er planlagt å foregå i løpet av mai. Inntil da er et mulig å handle på www.soundbuddyub.no.   


Litt om Ungt Entreprenørskap (UE)
UE ble etablert 21. oktober 1997. Gjennom den europeiske organisasjonen JA-YE Europe samarbeider UE nært med sine søsterorganisasjoner i 38 land i Europa. UE er medlem i den verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.
Ungt Entreprenørskap tilbyr program rettet mot grunnskole 1.–7. trinn, grunnskole 8.–10. trinn, videregående opplæring og høyere utdanning.

Soundbuddy UB anbefaler at barn og ungdom gis mulighet til å delta i slike utdanningsprogram da vi synes dette har vært veldig morsomt og lærerikt.

Kilde: www.ue.no