Sist oppdatert: 08.04.2013 14:07

Telenor oppgraderer mobilnettet

ARNE HEIMESTØL
 

I påska opplevde mange Telenor-kunder store problemer med å bruke mobiltelefon med tilhørende tjenester i Hedalsfjella. Telenor tar tak i utfordringen.

– Da mobildekningen opplevdes som ille i løpet av påsken, skyldtes nok dette at vi hadde store sperrproblemer i mobilnettet i området, sier informasjonssjef i Telenor, Knut Sollid. – Forklaringen er at uvanlig mange brukte mobiltelefonen samtidig, og kapasiteten – som normalt er tilstrekkelig – ble for liten. Brukeropplevelsen var at det ikke gikk an å ringe, og sending av SMS tok i verste fall også lengre tid.

Oppgraderer til 3G
Sollid opplyser at Telenor har tre mobilstasjoner som dekker Hedalsfjella og hytteområdet/-ene der, og at hyttebeboerne normalt har vanlig/god mobildekning.

De tre mobilstasjonene er alle 2G/GSM-stasjoner. Disse vil Telenor i løpet av første halvår i år oppgradere til 3G/UMTS-stasjoner. Dette innebærer at mobildekningen blir den samme, men muligheten for mobilt bredbånd utvides betraktelig. Samtidig utvider selskapet også kapasiteten for disse stasjonene. – På dette viset håper vi at det ved neste anledning det er samlet mange mennesker i Hedalsfjella, så er ulempene minimalisert, sier Sollid.