Sist oppdatert: 10.08.2013 06:32

Gravferd og gravferdsskikker

TEKST: SIGRID HAUGEN
BILDER: SIGRID HAUGEN OG ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Mye har forandra seg i samfunnets holdninger til liv og død gjennom det siste hundreåret. Tanken med utstillinga på låven, er å se på noen av de forandringene som har skjedd når det gjelder gravferd og gravferdskikker i Hedalen fram mot vår tid.

Mange har kommet med verdifulle opplysninger, og vi har hatt muligheter til å møte folk som lever i dag, og som husker og kan stadfeste. Svært mange har lånt oss bilder, klær og effekter knytta til temaet.

Tidligere var det vanlig å stelle de syke hjemme, og de døende fikk stell og omsorg i nærmiljøet sitt. De friske som skulle leve videre, ble vant med, og konfrontert med, døden på en helt annen måte enn i dag.

Helt fram til vi fikk bårehus i Hedalen, tidlig på 1970-tallet, var det vanlig at den døde ble lagt i kista og satt på låven.

Utstillinga vil vise bilder av hvordan det var vanlig å pynte kista, og hvordan det ble gjort i stand til gravferdsdagen. Vi kan se bilder av ulike barsaler, minnekranser og fletta girlandere. Videre har vi bilder fra skikken med utsynging (bisettelse) fra heimen, og vi kan se gravfølger, og hvordan det ble pynta på kirkegården.

Ikke minst vil vi kunne følge klesmoten gjennom flere tiår.


Slike gravferdsminnner er ukjente i dag.