Sist oppdatert: 16.08.2013 07:29

Søke legat om stipend?

ARNE HEIMESTØL
 

Tar sør-aurdøler studium utover treårig videregående skole utenfor Valdres, kan de søke Arne Øilunds legat for studerende ungdom om stipend. Det gis kun støtte til fulltidsstudier som varer minst ett år.

Dette opplyser Liv Barbro Weimodet som sitter i styret for legatet. Legatet har fra og med 2008, med unntak av 2012, gitt stipend til ungdommer i kommunen.  Det er mulig for de studerende å få tildelt midler fra legatet i tre år, men førstegangs søkere prioriteres foran de som tidligere har mottatt legatmidler dersom rentemidlene ikke rekker til alle.

Kontakt Liv Barbro Weimodet dersom det er aktuelt å få mer informasjon. E-post: liv.barbro.veimodet@sor-aurdal.kommune.no.

  • Her finner du søknadsskjemaet. Søknadsfristen er 1. oktober.