Sist oppdatert: 21.08.2013 08:07

Lions Club Vassfaret

OLAF ØDEGAARD

De fleste i vårt distrikt har nok hørt om Lions Club Vassfaret. Mange har etter hvert stifta nærmere bekjentskap med lionsklubben. Men er det mange som veit hva Lions Club Vassfaret er?

Lionsklubben blei starta i 1976 med medlemmer fra Nes, Begnadalen og Hedalen. Det var naturlig å kalle klubben for Lions Club Vassfaret, siden vi har Buvassfaret, Øyvassfaret og Vassfaret i nærområda. Ca. 25 menn fra disse tre bygdene møtte opp for å finne ut om dette var interessant å være med på. Det var det, og klubben var dermed et faktum.

Så var det store spørsmålet – hva er hensikten med en sånn klubb? Det var jo mange trivelige personer der, noen kjente og noen ukjente! Møtene som fulgte var hyggelige og sosiale, men dette var vel ikke hovedhensikten med en slik klubb? Nei, formålet med Lions er å bruke en del av vår tid til å hjelpe folk som kanskje har det vanskeligere enn de fleste av oss. Og dette føltes meningsfullt!

Hva kan vi gjøre for å gi en hjelpende hånd? Jo, vi kan samle inn penger eller fysisk bidra med hjelp til de som trenger det. Mange kreative tanker surret rundt i diverse lyse hoder, aktivitetene har vært mange, og en god del kroner har rullet inn i kassa. Og like lett har kronene forlatt kassa! Og det er bra!

Av aktiviteter kan nevnes: stolpehogst, juletresalg, binding av kornband, salg av Vassfarpletter og Vassfarkrus, kalender, tulipansalg, loddsalg, vedsalg m.m. Dette er aktiviteter som gir en del penger som kan videreføres til gode formål.

Så har vi en del aktiviteter som ikke er inntektsbringende, men som vi mener har gode mål i seg selv. Lions finansierer og arrangerer kurser i opplegget «Det er mitt valg», som brukes på skolene i området vårt. Vassfarturen i juni er gjennomført i 35 år, d.v.s. at omtrent alle mellom 12 og 47 år i Begnadalen, Nes og Hedalen har gjennomført denne turen. De seinere åra har også skolen på Bagn deltatt. Ved gjennomført Vassfartur får alle en T-skjorte med logoen «Nei til narkotika», som et bidrag til en holdning mot narkotika.

Av pengene vi samler inn skal en bestemt del brukes til internasjonale formål, en del til nasjonale formål, og en del til lokale formål.
Hver krone som blir samlet inn går uavkortet til bestemte hjelpetiltak. Administrasjon blir dekket av en årlig kontingent fra medlemmene.

Lions har på verdensbasis 1,35 millioner medlemmer fordelt på 45000 klubber i 200 land. Lions blei stifta i USA i 1917, og kom til Norge i 1949.

Lions Club Vassfaret har snart eksistert i 40 år. En del medlemmer har gjennom disse åra falt ifra, og en del har kommet til. Men som i de fleste lionsklubber så har gjennomsnittsalderen i klubben vår hatt en tendens til å stige hvert år. Så hvis det er noen som kan bidra til at så ikke skjer, så er det hyggelig om dere tar kontakt! Vi har møte en gang i måneden med unntak av juli og august. Vi har hyggelige møter med hverdagslig prat, kaffe og mat, samt diskusjoner om aktiviteter og gode formål. Interessante foredrag forekommer også på møtene.

Lions har mange år vært forbeholdt menn. De seinere åra har Lions åpnet for kvinnelige medlemmer, og det setter nok LC Vassfaret pris på! Så får vi se om dette vil sette sitt preg på klubben vår de neste 40 åra!