Sist oppdatert: 30.08.2013 06:20

Verre for Valdres etter valget?

ARNE HEIMESTØL
 

Ordfører Jan Arild Berg (Sp) i Etnedal kommune ser ikke lyst på et eventuelt regjeringsskifte og mener at små kommuner kan gå trangere tider i møte.

Vi har utfordret tre kommunepolitikere i Sør-Aurdal til å ytre seg om Bergs utspill.

Ordfører Kåre Helland er kort i sin kommentar. Han mener vi bør vente til valget er over med å drøfte eventuelle sparetiltak, men peker samtidig på at et regjeringsskifte vil bety trangere økonomiske tider.

Varaordfører Svein Bakke håper på fortsatt rødgrønn regjering og minner om at fjerning av for eksempel formueskatten vil ha sine følger.

Det mest ordrike svaret har vi fått fra Olav Kristian Huseby, Høyre. I en e-post skriver han følgende:

Høyre sin kommunepolitikk

Kommunene sliter i dag med en økende ubalanse mellom pålagte oppgaver, forventninger og det økonomiske handlingsrom. De økonomiske rammebevilgningene har økte med samme takt de tre siste stortingsperiodene, men oppgavene har blitt større de to siste periodene uten at bevilgningene har økt tilsvarende. 

En ser også at snittet av kommunenes nettogjeld er økt fra 19,3 % andel av inntektene i 2006 til 44,0 % i 2012.


Vi leser i avisa Valdres at ordfører Jan Arild Berg i Etnedal kommune er engstelig for et regjeringsskifte, men han begrunner dette i antagelser og feilaktige «utregninger», som de rødgrønne ynder å skremme velgerne med.

 

Berg sin nye hverdag vil vel heller være at han får bedre muligheter for å styre i egen kommune, på eget ansvar og uten innblanding utenfra, og det kan kanskje på han virke skremmende.

 

Høyre vil ha forutsigbare rammeoverføringer til alle kommuner og en sunn økonomi, basert på riktig betaling for de statlig pålagte tjenester. Vi ønsker også at kommunene skal få beholde mer av egne inntekter, slik at kommunene vil arbeide aktivt for å tiltrekke seg nye virksomheter og aktiviteter.
 

Kommunesammenslåing er et hett tema. Flere av partiene på Stortinget ønsker på sikt større og færre enheter. Det er dermed ikke slik at det alltid er de minste som skal slukes, men gjerne kommuner som ellers på mange måter har både tette bånd geografisk og allerede samhandling innen mange tjenester.

Valdres er et typisk område med Fagernes i midten og jevnt befolket i alle distrikt og retninger. Vi har allerede mange områder med felles tjenester, og det vil overraske stort om ikke flere tjenesteområder blir felles for kommunene.

 

Sør-Aurdal Høyre ser dessverre at de fleste tjenestene blir flyttet til Fagernes-området, og få arbeidsplasser blir igjen i de andre kommunene. Vi ser med spenning på hva som skjer med lensmannskontorene, som nå kan bli lagt ned i flere kommuner i Valdres. Ved en mulig sammenslåing har flere pekt på lokaldemokratiet og viktigheten av at alle distrikter er representert i kommunestyret.

 

Slik vi ser det i dag, er dette allerede skjevt, der det for eksempel i Sør-Aurdal alltid har vært bygder som har vært overrepresentert (eks. Begnadalen, Hølera og Hedalen), mens andre har hatt alt for få representanter i forhold til folketallet (Bagn, Reinli og Leirskogen). Et godt lokaldemokrati er derfor mest avhengig av at innbyggerne stiller opp til politiske verv.

Sør-Aurdal Høyre

Olav Kristian Huseby