Sist oppdatert: 10.12.2013 17:16

10-minutters bygda Hedalen

GURO SKINNES

Nærmiljøskole gir eit betre utgangspunkt for å sjå det globale i det lokale, og ikkje ein fagleg dårlegare skole.
Dette sier nærmiljøskoleaktivister i en artikkel i Klassekampen for et par uker siden.

I løpet av de åra jeg har levd, har mer enn 1200 grunnskoler blitt borte i Norge. Både folk og tjenester har blitt sentralisert. Ca. 4 av 5 millioner innbyggere i Norge bor i tettsteder, og de siste åra har 90 % av befolkningsveksten skjedd i tettstedene.

Sjøl om stadig fler har bosatt seg i byer og tettsteder, har transportbehovet økt. For 100 år siden var gjennomsnittlig daglig reiselengde per person 1,17 km. Etter krigen var dette tallet firedobla, og i 1960 reiste nordmannen ca. 9 km daglig. På 80-tallet reiste vi nærmere 30 km daglig. I dag reiser vi over 40 km per dag, og av dette utgjør bilkjøring 33 km! Vi er faktisk på toppen i Europa når det gjelder bilkjøring. Kollektiv utgjør bare rundt 4,5 km.

Byer og tettsteder har vokst fram fordi vi møtes og bytter varer og tjenester. Men byer og tettsteder aleine er ikke bærekraftig i lengden. Byene er avhengig av resten av landet og verden ellers. Ressurser som for eksempel vann, mat og byggeråstoffer finnes sjelden i byene.

Hva gjør sentralisering og reising med oss? Hva slags tilknytning får vi til de forskjellige stedene vi bruker? Hvilke steder trives du? Sentraliserte skoler som er løsrivi fra lokalsamfunna der vi bor, bidrar ikke til å skape tilknytning til hjemstedet. Når skoledag og evt. SFO er unnagjort, er det kanskje tid for fritidsaktiviteter som også holder til i eller ved skolen. Nærmiljøskoler gir tilgang til natur og kultur, og muligheter for å bruke lokale ressurser i undervisninga. Skolen er en viktig del av et lokalsamfunn.

Etter hvert som vi reiser mer og mer, får vi mindre tid, og tid er i ferd med å bli en knapp ressurs for mange. I byplanlegging er 10-minuttersbyen et av idealene. I 10-minuttersbyen er det korte avstander, og det meste du trenger kan nås til fots; skole, barnehage, jobb, handel, tjenester og sosiale møteplasser. Møteplasser er viktig, og det å “se og bli sett” er en viktig del av bylivet.

Det er visst forska litt på hvilken betydning møteplasser på bygda kan ha også. For eksempel en bygdekafé. Det er jo mye som skjer, og mange muligheter for å treffes. Men på bygda mangler vi muligheten til å "være aleine sammen". Du må være aktivt med på det meste som foregår. 4H har forresten fått på plass en ordentlig flott gapahuk ved Bergstjern. Det kan bli en fin møteplass etter en tur rundt Bergstjenn og til Bergekollen. Kanskje med servering av kaffe og kakao?

I bygdeplanlegging mener jeg 10-minuttersbygda må være et godt mål!

Til slutt, en tanke om framskritt:
Fremskritt, hva er det? At vi kan kjøre fortere på veiene? Nei, fremskritt det er legemets nødvendige hvile og sjelens nødvendige ro. Fremskritt er menneskets trivsel.
Knut Hamsun