Sist oppdatert: 15.12.2013 18:53

Takk til venneforeninga!

STYRET FOR BAUTAHAUGEN SAMLINGER

  Nok et år er passert i bygdas museum. Bautahaugen tilhører hele bygda, og besøk av bygdefolket tyder på at bygdefolket også er klar over det.

Bautahaugen har hatt et godt besøk i år, først og fremst gjennom sommersesongen. De som skal ha æren for det, er Sigrid Haugen og hennes medlemmer i Venneforeninga. Venneforeninga har opparbeidet seg en viktig posisjon i bygda gjennom alt publikumsvennlig arbeid på Bautahaugen.

I år har Venneforeninga vært en viktig bidragsyter til å mangfoldiggjøre 850 års jubileet i kirka vår. Med utstillinga ”Fra vogge til grav” gav de oss en utvida og nær tydeliggjøring av kirkas betydning i bygdas liv.

Styret for Bautahaugen vil rette en veldig stor takk til Venneforeninga for innsatsen og arbeidet på Bautahaugen gjennom dette året. Bautahaugen framstår som et levende museum. Et levende museum blir ikke til av seg sjøl. Det krever hardt arbeid, forståelse for publikums behov og ydmykhet overfor bygdas historie. Dette klarer Venneforeninga å forene.

Styret ønsker Venneforeninga og alle støttespillere en riktig god jul og et godt nytt år i Bautahaugens ånd!