Sist oppdatert: 16.12.2013 15:50

Sør-Valdres Rotary

SVEIN THORSRUD

  Sør-Valdres Rotary er del av Rotary International som har 1,2 millioner medlemmer i 200 land. Klubben ble stiftet i 1979, og har pr. i dag 26 medlemmer. Fast møtekveld er mandag kl. 1930-2030 på Fossen Kro.

Medlemmene representerer ulike yrker, og høge etiske krav til yrkesetikk er en viktig del av Rotary sitt verdigrunnlag. Formålet er å utvikle vennskap og arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred som grunnlag for å gagne andre. 

Av lokale tiltak Rotary er engasjert i kan nevnes:

  • Utkjøring av middagsmat til hjemmeboende som har behov for enkelt husstell. God mat kombinert med besøk er en tjeneste som blir høgt verdsatt.

  • Bildebøkene ”Bilder fra en svunnen tid” er blitt en populær tilvekst til vår lokalhistoriske dokumentasjon. Her får vi anskueliggjort endringene i lokalsamfunnet på en fin måte. 

  • Hvert år har Rotary dugnad på tusenårsstedet Bagnsmoen/ Ulekyrkjetomta og på vårt nasjonale krigsminne Bagnsbergatn. Mange arbeidstimer er lagt ned her med vedlikehold og istandsetting til sommersesongen.

RYLA ( Rotary Youth Leadership Award ) er et lederutviklingstilbud til ungdom  (18-30 år). Seminaret arrangeres over tre dager -  på distriktsnivå. De siste åra har vi sendt to deltakere fra Sør-Aurdal. 

Internasjonalt driver Rotary ungdoms-/studentutveksling med andre land. Sist vi var med på dette tok vi imot ti ungdommer fra like mange land. Vi viste dem da noe av det som vårt lokale arbeids- og kulturliv har å by på.  

Rotaryfondet et ett av verdens største humanitære fond. Gjennom dette fondet bidrar Rotary tungt i humanitære, utdannings- og kulturelle program. PolioPlus er Rotarys største humanitære prosjekt. Dette går ut på å utrydde poliosmitten i verden gjennom vaksinering. Polio er nå på det nærmeste utryddet – i stor grad takket være Rotary – bl.a. i nært samarbeid med Bill Gates.