Sist oppdatert: 26.12.2013 19:47

Takk!

HEDALEN MENIGHETSRÅD
 

Menighetsrådet vil med dette rette en STOR TAKK til alle som har vært med å bidra til et storslått 850-års jubileum!

 

Mange har vært involvert og det har vært en enestående dugnadsinnsats gjennom hele året.
 

Uten velvilje fra både lag, foreninger og enkeltpersoner, ville jubileumsprogrammet ikke vært mulig å gjennomføre.

 

Jubileumskomiteen fikk sin velfortjente takk i forbindelse med avslutning av jubileet på gudstjenesten 2. juledag.

 

Vi tror at kirka vår og jubileumsarrangementene har bidratt til å varme mange hjerter både i og utafor bygda i 2013.

 

 

Fortsatt GOD JUL til alle fra Hedalen menighetsråd