Sist oppdatert: 28.12.2013 06:24

Takket jubileumskomiteen

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

 

2. juledag markerte Hedalen menighet at jubileumsåret til Hedalen stavkirke er slutt.

 

Menighetsrådsleder Per Harald Grøv takket jubileumskomiteen for godt utført arbeid. – De har alle gjort  en kjempestor jobb. Alle har hatt svært mange dugnadstimer. Uten komiteens iherdige arbeide hadde vi ikke kunne kunnet hatt alle disse arrangementene og opplevelsene som vi har hatt gjennom hele året.

 


Komitémedlemmene fikk hver sin sølvskje og rose som takk for innsatsen.

  • Her kan du se oppslagene Hedalen.no har laget fra jubileumsåret.

 


Kirketjener Knut Andreassen


Per Harald Grøv


Komiteen:
Mari Goplerud Rygh, Eldor Bråthen, Elling Fekjær, Ingrid Gunderhusetog Hermann Sukke


Jubileumskomiteen og menighetsrådet i den eldste delen av kirka