Sist oppdatert: 07.12.2013 17:28

E 16 og bomsaken

SVEIN BAKKE OG KÅRE HELLAND

 

Hva skjer i den videre prosessen med E-16 og Fønhus-Bjørgo?

Når vi tenker tilbake på denne saken i fra starten med Fønhus-Bagn i 2007, er det lett å dra erfaringer vi har lagt til grunn til dagens sak. Da kan fortvilelsen ta pusten fra mange av oss.

Vi håper selvsagt vi tar feil, men det er dessverre ikke noe i tiden som tilsier dette, selv med en ny regjering og FRP styrt Samferdselsdeparte-ment. Det er mange forsøk fra mange kanter som har bidratt nesten til mer forvirring en oppklaring.

Vi ser også i oversikten fra VG der E-16 ikke er en av veiene som bom skal tas vekk ut i fra avtale mellom FRP og Høyre. At noen har tatt en slik sjanse, uten forankring oppover i politisk ledelse, er dumdristig og talentløst spill.

Da vi behandlet bomsaken i Sør-Aurdal for Fønhus-Bagn, hadde vi også store utfordringer. Ingen av oss ønsker bom, men er forholdene slik at vi kan si nei til bom og samtidig få bygd vei? Nei, men noen tror det er slik. Vi fikk etter mange runder med departement og veidirektorat til en løsning som er en del av bompengeproposisjonen for Fønhus-Bagn. Der ble det enighet om passeringstak på kr 40 pr. måned.  På grunn av at dette ble så høyt, fikk vi inn en klausul om at bommen skal flyttes til kommunegrensa til Nord-Aurdal når Bagn-Bjørgo er ferdig.

Dette var mulig da parsellen kalles Fønhus-Bagn-Bjørgo. Vi er med bom ved Kopervik den eneste kommune i Norge som blir delt i to uten reelle omkjøringsmuligheter. Vi ser vi blir fremstilt som at vi jobber for bom, men vi jobber for en sikker vei. Med rasutfordringene ved Bergsund var valget lett med ønske om ny vei. Vi har samme rasfaren i Bagnskleiva, og vi får håpe at en utsettelse ikke medfører en rasulykke som gnager oss i etterkant.

En må forvente at selv med endrede politisk ledelse, er prosessen den samme. Da mener vi det var uklokt å stoppe prosessen nå med vedtaket i Nord-Aurdal. Dette har Nord-Aurdal muligheten til senere når veien hadde vært planlagt ferdig. Med andre ord klønete og uforståelig.

Nord-Aurdal har tidligere godkjente bompengeproposisjonen for Fønhus-Bagn der det også går frem at bomselskapet kan ta opp et ekstra lån på inntil 40 millioner kroner til videre planlegging og oppstart av grunnerverv Bagn-Bjørgo. Sør-Aurdal kan ikke godta at vi blir satt i en slik knipe av vår nabo. Vi kan risikere at bommen blir stående langt over den planlagte tiden i sør, og samtidig påføre bilistene 40 millioner kroner ekstra.

Vi ser at deler av lastebilnæringen også applauderer utspill om stopp av bom. Dette er forunderlig med tanke på de reelle konsekvensene. Vi har friskt i minne en av våre lokale transportører som var med oss i møte med veivesenet. Han fortalte at han kjørte Bagnskleiva uten sikkerhetssele i den tanke å hoppe ut av bilen om veien raste ut. Dette ga inntrykk på oss og veivesenet. Vi har vanskeligere med å akseptere en bom for pendlere og familier som får store ekstrautgifter enn vi har for transportnæringen. Den har en reell innsparing på drivstoff med tunge lass opp kleiva ved å kunne holde jamn fart, og ikke minst sikkerheten for tunge kjøretøy.

Det blir hevdet at vi nærmest får en tollmur om vi har en bom på E-16. Vi tror utviklingen for regionen blir større med bedre vei med kortere reisetid fra Oslo-Fagernes.

Flertallet i Nord-Aurdal kommunestyre kan ikke kjenne til hvordan prosesser av slik type foregår, og det er også forunderlig at de tror de kan styre slike prosesser. Vil vi ha vei, må vi bare akseptere at noen stiller krav til oss.

Sier vi nei, er det applaus fra andre deler av landet, og da helst ved sentrale strøk, som gjerne bruker midlene der. Det er også slik at dagens sak er en foreløpig vurdering av bom som veidirektoratet etterspør gjennom veivesenet. Med ulike signaler fra kommunene, og ingen klarhet som fylket kan slutte seg til, blir saken sendt veidirektoratet. Der vil de raskt konkludere med at her er det ikke oppnådd enighet om saken og heller ingen grunnlag for å lage en bompengeproposisjon for stortingsbehandling.

Før det skal den også gjennom transportkomitéen og samferdselsdeparte-mentet. Derfor hjelper det lite å gå på departementet på dette stadiet og be om midler som trengs i 2016. Midlene kommer gjennom de enkelte statsbudsjett. Vi har også erfart at veidirektoratet også er meget selvgående og ser liten politisk påvirkningsmulighet dit.
 

Vi håper virkelig vi tar feil, men tror at vedtaket i Nord-Aurdal sier nei til videre utvikling av E-16 og også oppgradering av veien til Reinli ved bruk av tunnellmasse. Tenk dere nøye om og vurder om dere vil ta dette ansvaret.

Svein Bakke  og Kåre Helland