Sist oppdatert: 09.12.2013 07:05

Lysmesse med ni lesninger

TEKST: PER HARALD GRØV
BILDER OG VIDEO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

  På vegne av Hedalen menighet vil jeg få takke for ei fin stund i kirka søndag kveld!

Lysmessa ga mange mye å tenke på, og vi er veldig glade for at det er krefter i bygda som kan hjelpe oss med å lage gode lekmannsgudstjenester når vi mangler prester. Menighetsrådet takker alle som bidro, og vi håper at det vi fikk oppleve, kan gjentas om ikke altfor lenge!


Harald Liodden var én av liturgene,


Anne-Margrethe Wilter spilte piano.


Osvald Fossholm framførte tre solosanger.


Magne Ruud var én av tekstleserne. Her leser han fra 
Mika 5,1–3

 


Kristin lese fra
Lukas 1,26–38


Marie Eikrem sang Maria-visa


Elise leste blant annet Mat 1,18-23
 


Thea leste
Luk 2,1–20


HUK dramatiserer "Den barmhjertige samartitan"

 
Jesu liv og historie framført som rap


Vemund tenner ett av de ni lysene


Jesu liv og historie framført som rap


Ved slutten av gudstjenesten kunne vi tenne lys og be


Kirka som har stått i 850 år, og som fremdeles betyr mye i manges liv