Sist oppdatert: 09.07.2013 19:42

 

Hjelp, vi trenger flere arbeidsplasser!

OSVALD FOSSHOLM
Tradisjonelle næringer som jord- og skogbruk er under kraftig press i kommunen vår. Presset har den seneste tiden blitt forsterket gjennom den negative utviklingen innen treforedlingsindustrien. Sør-Aurdal trenger mer enn noen gang fremtidsrettede arbeidsplasser og økte inntekter. Dette ble synliggjort i intervju med rådmannen på hedalen.no i forrige uke. Der bekreftet han blant annet at kommunen har bokførte pensjonsforpliktelser på 285 millioner kroner. Med bakgrunn i erfaringer fra andre kommuner må det sannsynligvis tas høyde for at de reelle forpliktelsene kan være enda høyere. I tillegg vet vi at etterslep knyttet til vedlikehold på kommunale bygg sannsynligvis utgjør et tresifret millionbeløp. Dette er eksempler som tilsier at næringsutvikling som igjen skal legge grunnlag for arbeid og inntekt, må gis førsteprioritet hvis vi skal greie å opprettholde dagens offentlige servicenivå og aller helst styrke bosettingen.

Undertegnede var initiativtager til Kontorparken i Hedalen, og det har nå gått tolv år siden dette kontorbygget stod innflyttingsklart. Da jeg skulle forberede denne kommentaren, kom jeg over en artikkel som avisa Valdres skrev om planleggingen av dette prosjektet i 1999. Jeg har lagt inn kopi av artikkelen nedenfor, da jeg mener den er minst like aktuell i dag.

Innovasjon Norge (den gang SND) ble en viktig i bidragsyter ved etableringen av Kontorparken, mens kommunens innstilling i startfasen nær stoppet prosjektet. Det må imidlertid nevnes at ordfører Knut Torgersen etter hvert ble en viktig og positiv samarbeidspartner.

Det er nå fire firmaer med til sammen 12 medarbeidere som har tilhold i Kontorparken, og vi har plass til flere. Kostnadsnivået i Hedalen er svært konkurransedyktig med blant annet lav arbeidsgiveravgift, så her er det gode muligheter til å spare penger for utenbygdsboende hytteeiere som driver næringsvirksomhet!

«Av Bjørn Karsrud
Hedalen, mai 1999
Vil etablere fjernarbeidssenter i Hedalen– Gode tilbud om fjernarbeid vil bli redningen for utkantkommuner som tappes for ungdom etter at de har tatt høgere utdanning. Det mener Osvald Fossholm.

Den utflytta hedølen har nå planer om å etablere et IT-senter eller fjernarbeidssenter i Hedalen. – Jeg kan først og fremst bidra med husvære, sier Fossholm. Planen er å bygge ut og bygge om et garasjebygg ved barndomsheimen, rett nord for Nerbykrysset.


Håper på kommunen og politikerne
– Råbygget står klart. I tillegg må vi bygge på en andreetasje, sier Fossholm. Han tenker seg et IT-senter med opp til ti ansatte. I teorien kan gjerne hver enkelt ansatt ha sitt eget firma, men det kan også være flere ansatte i hvert firma.

– Det er mange bygdefolk som har reist ut og skaffet seg utdanning, og som gjerne kunne tenke seg å ta med seg arbeidsplassen sin tilbake til heimbygda, sier Fossholm.

– Men det trengs penger for å dra i gang et slikt prosjekt. Hvordan vil du skaffe startkapital?

– Det blir ei utfordring. Jeg håper imidlertid at kommunen og politikerne ser verdien av å etablere et slikt senter og ser for meg et driftsselskap der både private og kommunen går inn, sier Fossholm. Statlige midler kan også bli aktuelt ettersom Hedalen er SND-distrikt.

Fossholm peker på at ti ansatte med ei gjennomsnittlig årslønn på 300 000 kroner vil kunne legge igjen rundt en million kroner årlig i skatt. I tillegg vil disse menneska bruke mye av sin disponible inntekt i bygda og kommunen og dermed bidra til å skape ringvirkninger.


Hedalen ligger sentralt
Fossholm mener at Hedalen er et utmerket sted for lokalisering av et IT-senter. Det er bare seks mil til Fagernes, åtte mil til Hønefoss og heller ikke mer enn 12-13 mil til Oslo. Slik sett vil det også la seg gjøre å jobbe for eksempel to dager i Oslo, og bruke resten av uka i Hedalen. Dersom det skulle være behov for det.

– Kapital er én ting, hva med de andre forutsetningene for å dra det hele i gang?

– Det må drives markedsføring ut mot aktuelle bedrifter og oppdragsgivere, og dessuten overfor personer som kan være interesserte i å flytte til eller tilbake til Hedalen, sier Fossholm. På grunn av at kunnskapsintensive arbeidsplasser er konsentrert rundt Oslo-regionen, har Hedalen, i likhet med andre utkantkommuner, blitt tappet for høgt kvalifisert arbeidskraft. Nå gjelder det å få tilbake noen av disse, enten ved at de etablerer en ny arbeidsplass i Hedalen, eller ved at de tar med seg jobbene sine tilbake til Hedalen.

– Jeg vil nå utfordre kommunepolitikerne til å gripe fatt i idéen med et fjernarbeidssenter. Det haster med å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser, sier Fossholm, som viser til et prosjekt i Alta. Der har man gjennom et samarbeid mellom kommunen og private oppretta et senter der folk jobber, men i prinsippet kan være ansatt hvor som helst og jobbe med prosjekt for oppdragsgivere hvor som helst på kloden.»