Sist oppdatert: 20.07.2013 22:47

Kalking av fjellvann

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: VEGARD FINSRUD
 

Forrige uke var det helikoptertrafikk med utgangspunkt i Vassfaret. 22,5 tonn kalk ble fraktet til ni vann i Hedalsfjella.

– Det er miljøavdelinga hos fylkesmannen i Oppland som er ansvarlig for tiltaket, forteller Henning Perlestenbakken. – Kalkinga er halvert i forhold til for noen år tilbake. Mange vann som ble kalket før, er friskmeldt og trenger ikke slik behandling lenger. Hvilke vann og hvor mye som skal kalkes, blir bestemt etter vannprøvene styret for Hedalsfjella organiserer hver vår og høst.

Denne gangen ble fordelinga slik:

Helsæren 3,5 t,  Klypetjern 1 t,  M. Småvatn 1 t, S. Småvatn 1 t,  Ø. Rennsjøv. 2,5 t, Ø Trevatn 4 t,  Fisketjern 4 t,  Ø. Sautjern 1,5 t,  Steinhyttevann 4 t.

– En utfordring framover er de statlige midlene til kalking ved hjelp av helikopter. Midlene har minket betraktelig, og kalkinga blir dyrere for hvert år. 
Fiskebestanden er avhengig av riktig surhetsforhold for å overleve. Det er derfor svært viktig at de statlige midlene blir opprettholdt, da nødvendig kalking er en for stor kostnad for styret for Hedalsfjella å ta, sier Perlestenbakken.