Sist oppdatert: 27.07.2013 21:07

Stemningsrapport fra moltemyra

ARNE HEIMESTØL
 

Moltene er modne i lavereliggende strøk i Hedalen. Stedvis er det bra med bær å finne.