Sist oppdatert: 04.07.2013 00:01

Gratulerer med et verdig og flott jubileum!

FYLKESORDFØRER GRO LUNDBY
 

Det er historisk sus over 850 år, og en blir andektig i slike anledninger. Hedalen har bevart svært spennende skatter med spektakulær historie knytta til, og det gjør besøket i Hedalen til en opplevelsesrik reise

Valdres er rik på kulturtradisjoner og kulturminner. Oppland er et fylke som har svært mange verna og verdifulle bygg, noe vi i fylkeskommunen jobber for å bevare hver eneste dag. Hedalen stavkyrkje ligger under riksantikvarens stavkyrkjeprogram, og vi kan alle tillate oss å være stolte over at kirka er tatt godt vare på, og at den er i bruk. Kulturhistoriske minner skal helst spres til folket som kunnskap. At Hedalen har fått tilbake madonnaen fra kulturhistorisk museum, er en tillitserklæring til dem som bruker bygget. Det er grunn til å rose både kommunen og menigheten for godt og tillitvekkende arbeid. 

Jeg vil også rose Valdres for å skape opplevelser knytta til alle de 6 stavkyrkjene, sammen med reiselivet. Valdres natur- og kulturpark har bidratt aktivt til dette, med god hjelp fra staten gjennom verdiskapingsprogrammet for kulturminner. Det er oppretta et stavkirkeforum der nettopp samarbeid om verdiene kirkene har å by på, er nøkkelen. Menigheten og det religiøse, musea og bygningsvernet, samt guideforening og reiselivet om opplevelsesproduktet. Dette er unikt i verdenssammenheng. Det læres opp egne verter som har kunnskap om stavkyrkjene, og det produseres endatil et eget postkort i disse dager som gir Hedalen oppmerksomhet i jubileumsåret. 

Jeg vil gratulere med jubileet. Jeg vil også gratulere med å være en integrert del av lokalsamfunnet. En gave fra Oppland fylkeskommune, en vase som er et Opplandsprodukt fra Gjøvik glassverk, for å vise at dere er en del  av Opplands stolte kultur. Men også et symbol for hva kirken er og skal være. En vase hvis innhold rommer glede, eller trøst viss det trengs. Den rommer farger og mangfold og integrering. Og innholdet kan skiftes ut viss det blir behov for nye og friske tanker og ideer. Men alltid skal vasen fylles av kjærlighet. 

Lykke til med jubileumsåret! 

Gro Lundby

Fylkesordfører