Sist oppdatert: 01.06.2013 12:03

Vil ha oversikt over kommunale bygg

ARNE HEIMESTØL
 

Kommunestyret ønsker en oversikt over kommunens bygg, bruk av disse og de kjente vedlikeholdsbehov for de samme bygg.

Dette forslaget til vedtak fra Olav Kristian Huseby (H) fikk enstemmig tilslutning da kommunestyret behandlet saken Økonomisk status etter første kvartal sist torsdag.

– Kommunestyrets oppgave er å forvalte kommunens ressurser på en god måte og ta avgjørelser til det beste for innbyggerne. Vi er nå inne i en spennende periode med tanke på investeringer i nytt anlegg på SAUS/Fossvang, og jeg mener derfor det er rimelig at vi også kjenner til hva vi forvalter av bygg og anlegg i Sør-Aurdal kommune, sier Huseby.

Ikke før septembermøtet
Jeg hadde håpet at slike opplysninger allerede lå klare og bare kunne fremlegges, men det kan ikke gjøres innen det viktige septembermøtet. Vi får allikevel håpe at noen har kontroll, og at vi slipper flere nye overraskelser i form av ”rivningsklare” bygg, fortsetter Huseby som forteller at han bad om å få disse opplysningene for flere år siden. Nå viser det seg at et nytt dataverktøy er på plass, og bedre oversikt vil komme etter hvert.


– Jeg følger med glede arbeidet som gjøres rundt omkring i de forskjellige tjenesteområdene i kommunen, og det er tydelig fremgang i styringen siden den store overraskelsen for 4–5 år siden. Det er allikevel viktig at vi politikere gjør en god jobb, og kan ha muligheter til å sette oss inn i alle saker og fremskaffe opplysninger som er nødvendig for vårt arbeid.