Sist oppdatert: 09.06.2013 18:41

Dugnad på Engevegen

ARNE HEIMESTØL
 

I helga er det lagt nytt rør under Engevegen ved Drettkantalens utløp.

Skog- og krattrydding er påbegynt langs den 4,5 km lange vegstrekningen. Her gjenstår det en god del arbeid. Skulle du ha et ønske om å hente deg ved, tar du kontakt med Nils Garli, tlf. 975 15 838 eller nilsgarli@gmail.com.

Et 18 meter langt rør er lagt over det gamle. Diameteren er 80 cm. Dermed er det håp om at flom ikke skal gjøre så store skader som den har gjort de siste årene. Torstein huset var gravemaskinfører.

 


Her er kantryddinga påbegynt.

Ideelt sett skulle nok flere ønske at landskapet hadde vært så åpent. Skal man få det til, krever det stor arbeidsinnsats.

Det merkelige er at skogen flere steder kommer opp av det som ser ut til å være ur. Å holde buskene borte fra skråningen ned mot elva krever sannelig innsats.