Sist oppdatert: 16.06.2013 09:12

Øker låneopptaket med 7,5 millioner

ARNE HEIMESTØL
 

Opprustingen av Bagn renseanlegg kommer dermed til å koste 21,5 millioner kroner.

Kommunestyret i Sør-Aurdal fikk saken Bagn renseanlegg – budsjettendring til behandling torsdag 13. juni. Opprustning av renseanlegget kom inn som investeringsprosjekt i budsjettet for 2011.

Må løses
En gjennomgang av anlegget viste betydelige svakheter med hensyn til både det bygningsmessige, renseevne og HMS. En konsulent har laget en plan for opprustning, og arbeidet har vært lyst ut på anbud.

I saken skriver rådmannen at renseanlegget ikke lenger oppfyller krav som stilles til renseevne og HMS. Bygget har betydelige bygningsmessige svakheter, og det er nødvendig å få gjennomført opprusting snarest mulig. Slammet som blir levert til VKR, tilfredsstiller heller ikke de kvalitetskrav avfallsselskapet krever.

Investeringsbudsjettet økes
Etter at anbudene har kommet inn, begynner kommunen å få oversikt over hva opprustingen vil koste. Tidligere er det bevilget til sammen 14 millioner kroner til prosjektet, men dette viser seg altså ikke å være tilstrekkelig.

Kommunestyret sluttet seg enstemmig til rådmannens forslag om at investeringsbudsjettet for Bagn renseanlegg økes med 7,5 millioner kroner. Dette blir finansiert gjennom låneopptak.