Sist oppdatert: 03.06.2013 13:01

Nils Sætrang ny styreleder i Nesbyen –Hedalen Veglag

ARNE HEIMESTØL
 

– Samarbeidet i styret for veglaget har vært godt, sier avtroppende styreformann Arild Skaret fra Nesbyen.

Nesbyen–Hedalen Veglag har som formål å drive og vedlikeholde hele vegstrekningen Trytetjern–Dølahytta på 31 km som en helårs gjennomgangsveg.

Det var på årsmøtet på Thoen Hotell på Nesbyen sist fredag at Nils Sætrang ble valgt til styreleder. Harald Liodden er Sør-Aurdal kommunes driftsrepresentant i styret. Han var ikke på valg. Sist torsdag behandlet kommunestyret i Sør-Aurdal saken Valg av representanter til Nesbyen–Hedalen Veglag.

  • Les kommunestyresak og årsmelding for vegen her.

 

God veg
– Vi har hatt en felles interesse i å ha god veg, sier Skaret, og vesentlig bedre har vegen blitt etter at veglaget ble etablert i 2008. De elektroniske bommene på begge sider tar inn stadig mer penger. Sist år var inntektene på rundt 1,3 millioner kroner. Dette trengs, for drifts- og vedlikeholdsoppgavene er store. Skal en legge ny asfalt fra Åsliseter til Dølahytta, vil dette alene med dagens priser koste 8 millioner kroner.

16. mai oppstod det en del skader på Hallingsida. Disse er nå utbedret.  Det har ellers vært nødvendig å bytte ut gamle rør i en del stikkrenner, og i sommer håper veglaget at været kan bli så bra at en får kjørt ut mer grus til på vegen fra Åsliseter til Buskerud grense.

Betaling
Årskort gjelder for kalenderåret og koster 1300 kr. For dem som har eiendom i området, er prisen 1000 kr. Slike kort kan bestilles av Bjørn Rune Bakke, e-post: bjrune@online.no, tlf. 918 11 285. De som ikke har årskort, betaler 60 kroner for hver passering.