Sist oppdatert: 24.06.2013 18:13

Hilsen på jubileumssøndagen

FYLKESMANN KRISTIN HILLE VALLA
 

Statsråd
Biskop
Kjære frammøtte!
 

Som fylkesmann og dermed statens fremste representant i Oppland er det en ære og en glede for meg å hilse til Hedalen stavkirke i anledning kirkas 850-årsjubileum.

850 år er en anselig alder. Jeg er trolig den eneste her som innehar et embete som er like gammelt som kirka her! Lendmennene, som fra om lag 1160 ivaretok «styringen» av et landområde på vegne av kongen, var forløper til amtmennene – og altså fylkesmennene. Dette var urolige tider mange steder i landet; i 1163 sto det første slaget på Re, og rett før det hadde Sigurd Håvardsson ledet an et opprør mot nettopp lendmennene.

Som dere forstår, fikk han ikke avviklet statsmakta i distriktet. Så takk for invitasjonen hit.

Forløperen til Hedalen stavkirke var en enkelt stolpekirke der en la gaver, har jeg lest. Gavene ble gitt enten for å takke for hjelp, eller for å øke sjansen for å få hjelp fra høyere makter. 

 

Jeg synes dette 850-årsjubileet er en sjanse til å takke tilbake; takke for det kirka har betydd for kirkegjengere opp gjennom hundreårene. Kirka i seg selv, og ikke minst gjenstander i kirka, viser at bygget er satt pris på av generasjoner.
 

Vi kan ha vanskelig for å forstå hvordan kirkeledere kunne ha ambisjoner og arkitektene kunne ha idéer for et slikt kirkebygg for 850 år siden. Like vanskelig er det å forstå hvordan håndverket ; fra tømmerhogsten – vitenskapelig datert til vinteren 1161 – 1162, til utrolig laftehåndverk kunne bli så flott. Så hører det med å si at Hedalen var først i Valdres, men ikke først i Norge. Hedalen stavkirke ble en av om lag 1500 stavkirker som ble satt opp i middelalderen.

Dere kjenner historien om kirkebygget og innholdet:

  • Døpefont fra 1100-tallet

  • Alterskap fra 1200-tallet, dekorert ca. 1766

  • Relikvieskrin fra 1200-tallet – det eneste, komplette i sitt slag som er tatt vare på.

  • Madonnaskulpturen fra 1200-tallet – blant de vakreste i landet, ifølge den katolske kirkes nettside

  • Malerier fra 1600- og 1700-tallet.

  • Påbygd i 1699

  • Takrytter fra 1738

Alt dette vitner om en sterk kirke med ambisjoner også for byggverkene sine. Men det vitner også   om at innbyggerne har hatt sterkt forhold til kirken og til kirkebygget.

 

Jeg har lest meg til at den sentrale statsmakten ikke har hatt samme nære forhold til Hedalen stavkirke, og at det i noen år før og etter år 1900 gikk diskusjoner om nybygg eller restaurering av kirka. Bygda var splittet – for kostnadsoverslaget for restaurering var høyt: 11 291 kroner og 90 øre. Enkelte ville melde seg ut av kirka om staten ikke kunne ta seg råd til å restaurere – og gjennom Stortingsproposisjon nummer 2 (1901–1902) ble det bevilget midler. 

Hedalen stavkirke har altså en sammensatt historie, med elementer fra gammel og nyere tid.
 

I følge sagnet har kirka til og med blitt stående tom og overtatt av villdyr. Vi kjenner historien om at Hedalen ble forlatt under svartedauden, og hele dalen ble overtatt av krattskog. En jeger som skulle skyte fugl, bommet på fuglen og traff i stedet kirkeklokkene som begynte å kime inne i krattskogen. Inne i kirka fant han en bjørn ved alteret. Historien er lenger – jeg velger å tro det er et sagn.
 

Men kirka har hatt prominent besøk. Under kongeparets fylkestur i Valdres for tre år siden, fortalte Kong Harald i en tale at Dronningen har vært på flere stavkirkebesøk i Sør-Aurdal. Det var under et slikt at hun skrev under i gjesteboken med ”Sonja” – noe som fikk den lokale kjentmann til å påpeke at hun også fikk skrive etternavnet sitt, hun som andre. Det skapte utfordringer…, minnet kongen om. Lokalkjente kan hende vil hevde at episoden skjedde i Reinli. La gå med det. Her ville selvsagt ingen komme på å stille en kongelig det spørsmålet…
 

Slike historier viser at kirka «lever», og folk bryr seg om den. Men viktigst er selvsagt kirkas funksjon som religiøs møteplass. Den norske kirke er under debatt, og dermed i utvikling. Mitt håp er at kirka må oppleves nær, relevant og tilgjengelig av sine medlemmer, og at den bærer videre kristen tro og tradisjon. Her bærer kirkeveggene bud om denne tradisjonen.

Gratulerer med dagen!