Sist oppdatert: 27.06.2013 16:42

Hilsen på festsamværet

HELGE HARTBERG
 

Hedalen stavkirke 850 år

Festsamvær på Hedalen skole 23. juni 2013

 

Kjære hedølinger!

Kjære alle venner av Hedalen stavkirke!

 

Gratulerer med jubileet!

 

For de aller fleste av oss som er samlet, har stavkirken satt spor i våre liv, knyttet til mer eller mindre regelmessig kontakt, og til små enkeltepisoder.

 

Da jeg hadde betjent Hedalen fra Bagn i 4 år, kom Sigmund Nakkim, og Hedalen fikk omsider igjen sin egen prest. Da var jeg 36 år, og jeg hadde jo fortsatt gudstjenester i Hedalen. Og en dag sa en liten gutt: Mamma, se der er gamlepresten.

 

I dag må jeg med adskillig større grunn gå med på å være gamlepresten, og jeg har mange verdifulle minner med meg herfra.

 

I 850 år har stavkirken stått og knyttet kontakten mellom folket og Vår Herre.
 

Det er Vår Herres ord vi hører i kirken. Derfor lyder det i gudstjenesten vår: ”La oss høre Herrens ord.” Og ”Slik lyder Herrens ord.”

 

Det er vår herre vi lytter til i kirken. Det er han som har skapt oss. Det er han som har råderett over oss. Den råderetten bruker han til å øse sin kjærlighet over oss:

Kjærligheten som lærer oss hvordan vi skal leve, i vårt eget liv, og i kirkens liv.

Og kjærligheten som åpner veien tilbake og gir en ny start når vi har trådt feil.

 

Fortsatt skal Vår Herres ord lyde i Hedalen stavkirke:

Om hans hellige og gode vilje for våre liv,

og om frelsen han sendte med Jesus Kristus.

 

Lykke til med resten av jubileumsåret, og lykke til i årene som kommer med å samles i stavkirken for å høre Herrens ord.

 

Helge Hartberg