Sist oppdatert: 29.06.2013 21:47

Hedalen stavkirke 850 år

SIRI OG MAGNAR RUUD
Aller først, vi gratulerer alle hedølinger med kirkejubileet. Et stort, stort jubileum!
Hedalen stavkirke er 850 år. En slik milepæl må naturlig nok markeres. I veggene på den gamle stavkirka finnes mye Norgeshistorie, lokalhistorie og kulturhistorie, myter og sagn. Inne i kirka finnes mange verdifulle klenodier som har fulgt hedølingene gjennom flere hundre år. Gjenstander som blir tatt godt vare på og som betyr mye for mange.

Men Hedalen stavkirke er noe mer. Til denne kirka har hedølingene møtt til barnedåp, bryllup, gravferd, gudstjenester og nattverd i mange generasjoner. Uansett personlig tro og overbevisning tror vi at mesteparten av Hedalens innbyggere har hatt og fremdeles har et spesielt forhold til dette tjærebredde gudshuset.

For mange er kirka noe mye mer enn et sted der det foregår liturgiske og rituelle arrangementer. Stavkirka står for for tradisjon og noe som er uforanderlig. Hedalen stavkirke gir hedølingene trygghet og er også en viktig sosial arena.

Så vil hedølingene feire at kirka har blitt 850 år. Mye forarbeid er blitt gjort til en slik markering, og hedølingene er kjent for å stille opp når noe skal arrangeres.

Dette jubileet mener vi er Hedalens jubileum, og i likhet med kirka så er det Hedalen som skal feires. Hedølingene er med rette stolte av den vakre kirka si, og de fortjener takk og ros for alt det arbeidet de har gjort for å vedlikeholde den og samtidig bruke den. Stavkirken er ikke kun en turistattraksjon.

Vi hadde dessverre ikke anledning til å delta i feiringen. Men vi har fulgt med i alt som ''Valdres'' har skrevet i forkant..
Stor var vår forbauselse da vi åpnet avisen og så det store fotografiet over 2 sider med de ''prominente'' gjestene.

Der står oppstilt fylkesmann, prost, statsråd, biskop, fylkesordfører, ordfører og prester. Men hvor er de dette jubileet egentlig angår ? Vi kan ikke se noen hedølinger der. Nå trodde vi at vi i 2013 hadde sluttet den praksis med å dele inn befolkningen etter rang og orden. Men, nei. Her ser vi at det fremdeles er forskjell på folk. Også i reportasjen går det fram at det er de ''prominente'' gjestene som takker hverandre i anledning dette jubileet. Nå har vi som nevnt ikke vært til stede , så vi vil være forsiktige med å si at hedølingene ikke ble takket for den innsatsen de gjør for stavkirken. Men vi ser ingen slik takk i reportasjen.
Helt til slutt står det skrevet at etter festgudstjenesten ble det servert middag for gjestene og bygdefolket. Men vi kan ikke lese i avisen at de ''prominente'' gjestene ble servert middag adskilt fra bygdefolket. For det er sannheten, og det vet selvfølgelig hedølingene selv. Men i en liten bygd der alle kjenner alle, er det ikke lett å ta til orde og si sin mening om en slik sortering av mennesker. Men vi som står utenfor det hele og kjenner befolkningen i Hedalen godt, tar avstand fra en slik for-
skjellsbehandling.

Vi mener at jubileumskomiteen med Elling Fekjær i spissen bør gå noen runder med seg selv og komme med en beklagelse overfor innbyggerne i Hedalen.

Også ''Valdres'' bør overfor sine lesere beklage reportasjen og fotografens håndtering av dette kirkejubileet som jo er Hedalens jubileum.