Sist oppdatert: 03.06.2013 20:19

Kommunen fikk ros

ARNE HEIMESTØL
 

I forbindelse med behandling av årsmelding for 2012 ga Kari-Anne Rustebakke (KrF) kommunen sterk ros. Her gjengir vi innlegget hennes.

Det har vært lærerikt å lese årsmeldingen. Jeg ønsker å rose alle de ansatte i kommunen for den flotte innsatsen de gjør for kommunens innbyggere.

Jeg får inntrykk av at SAK ofte er raskt ute med å tilpasse seg nye lover og regler og er flinke til å utarbeide planer. Et godt eksempel på dette er samhandlingsreformen. Hvor mange kommuner klarer å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene innen fristen på 24 timer?

Det er bra at kommunen samarbeider med frivillige for å kunne gi bedre tjenester. Eksempler på dette er Røde Kors besøkstjeneste, utkjøringen av mat og Mitt Valg, som benyttes av skolene.

Andre positive ting som kan nevnes er full dekning av barnehage- og sykehjemsplasser. Veldig bra med nedgang i sykefraværet.

Kompetanseheving og etisk refleksjon på arbeidsplassene, samt TeleMed blir meget viktig i tiden fremover, fordi det er vanskelig å få tak i kvalifisert personale. Det fremgår av alle årsmeldingene. Derfor må vi satse på de vi allerede har. Andre ting jeg har lyst til å nevne er:oppgraderingen av brannvesenet, energisparekontrakten, og sist men ikke minst, arbeidet med å videreutvikle kulturskolen.